"strictly speaking" in het Nederlands

EN

"strictly speaking" - vertaling Nederlands

EN

strictly speaking {bijwoord}

volume_up
strictly speaking
volume_up
strikt genomen {bw.}
That is not strictly speaking a correct analysis of the purpose of this particular additive.
Dat is, strikt genomen, geen juiste analyse van het doel van dit additief.
Strictly speaking, that was not a point of order, Mr Dell'Alba.
Strikt genomen ging dat niet over het Reglement, geachte collega!
Strictly speaking, however, they should be here for their name to be read out.
Maar strikt genomen moeten ze hier zijn wanneer hun naam wordt afgeroepen.
strictly speaking
volume_up
strikt gesproken {bw.}

Voorbeeldzinnen voor "strictly speaking" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThe Chairman will therefore have to strictly monitor adherence to speaking times.
De Voorzitter zal daarom strikt toezien op de eerbiediging van de spreektijd.
EnglishStrictly speaking, however, they should be here for their name to be read out.
Maar strikt genomen moeten ze hier zijn wanneer hun naam wordt afgeroepen.
EnglishLet me just say to the speakers that we must keep strictly to the speaking time.
Ik wil de sprekers nogmaals duidelijk maken dat de spreektijd niet overschreden mag worden.
EnglishStrictly speaking, this amendment should have been tabled in advance.
Een verzoek hiertoe had als het goed is van te voren moeten worden ingediend.
EnglishHowever, Mr Patten, strictly speaking you are down to speak at the end of the debate.
Mijnheer de commissaris, eigenlijk staat uw betoog aan het einde van het debat ingeschreven.
EnglishThe trouble is, however, that the European Union is not, strictly speaking, a State.
Welnu, het probleem is nu juist dat de Europese Unie geen staat ís.
EnglishThat is not strictly speaking a correct analysis of the purpose of this particular additive.
Dat is, strikt genomen, geen juiste analyse van het doel van dit additief.
EnglishStrictly speaking, it is the credibility of the EU that is at stake here.
In feite staat hier de geloofwaardigheid van de EU op het spel.
EnglishThe debt issue is certainly important, but it is not, strictly speaking, a development tool.
Het schuldenvraagstuk is weliswaar belangrijk, maar strikt genomen geen ontwikkelingsinstrument.
EnglishStrictly speaking, that was not a point of order, Mr Dell'Alba.
Strikt genomen ging dat niet over het Reglement, geachte collega!
EnglishOnly then, strictly speaking, can a careful, informed assessment of its content be carried out.
Pas dan kunnen wij ons een weloverwogen en gefundeerd oordeel vormen over de inhoud van dat akkoord.
EnglishStrictly speaking, I could end my response there but his comments deserve a fuller answer.
Strikt genomen zou ik het hierbij kunnen laten, maar zijn opmerkingen verdienen een specifieker antwoord.
EnglishStrictly speaking, France and the United States do not have the same position on the Middle East.
Frankrijk en de Verenigde Staten hebben strikt genomen niet dezelfde positie in het Midden-Oosten.
EnglishStrictly speaking, that is correct, as the Norwegian Justice Minister told his country's parliament.
In theorie ja, en dat heeft de Noorse minister voor justitie ook bevestigd in het Noorse Parlement.
EnglishI would like to thank Mr Danielsson for his reply, which was, strictly speaking, legally and politically correct.
Bedankt voor het in strikte zin juridisch en politiek correcte antwoord.
EnglishStrictly speaking, Ghent has thus fulfilled the expectations.
Strikt genomen heeft Gent dus de verwachtingen ingelost.
EnglishThis is a matter which, strictly speaking, falls largely within the competence of my colleague, Mr Liikanen.
Deze zaak valt strikt genomen grotendeels onder de bevoegdheid van mijn collega, de heer Liikanen.
EnglishStrictly speaking, this is not covered in this proposal as it forms part of separate legislation.
Dat komt echter niet uitdrukkelijk aan de orde in dit voorstel, omdat het deel uitmaakt van aparte regelgeving.
EnglishThis whole issue does not, strictly speaking, form part of the Copenhagen criteria, and that is how it should stay.
Die hele zaak is formeel geen onderdeel van de Kopenhagen-criteria en dat moet ook zo blijven.
EnglishI must strictly enforce the speaking time.
Ik zal dan ook strikt de hand moeten houden aan de spreektijd.

Synoniemen (Engels) voor "strictly speaking":

strictly speaking

Vergelijkbare vertalingen voor "strictly speaking" in Nederlands

speaking zelfstandig naamwoord
speaking bijvoeglijk naamwoord
roughly speaking bijwoord
broadly speaking
figuratively speaking
technically speaking bijwoord
fear of public speaking zelfstandig naamwoord
in a manner of speaking