"strap-on" in het Nederlands

EN

"strap-on" - vertaling Nederlands

EN

strap-on {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up

Voorbeeldzinnen voor "strap-on" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishSo they just have these bench seats, and they strap the car seat and the seatbelt onto it.
Dus ze hebben zitbanken, en ze maken de autostoel en de veiligheidsgordel erop vast.
EnglishColleagues, if you had seatbelts I would tell you to strap yourselves in.
Collega's, als u autogordels had zou ik u vragen deze goed vast te maken.
EnglishYou strap it onto your forehead, so you can see the reflection in the eyes of the animal.
Je bindt hem op je hoofd vast zodat je de reflectie in de ogen van het dier kunt zien.
EnglishThis is the strap that people use to transmit heart-rate data to their Nike+ system.
Dit is het bandje dat mensen gebruiken om hartritmedata te versturen naar hun Nike+ systeem.
EnglishAnd when I strap just these little harnesses, this little wing, I really have the feeling of being a bird.
Als ik gewoon deze kleine harnasjes aantrek, deze kleine vleugel, dan voel ik me echt een vogel.
EnglishThe other problem was the suit was so buoyant that they had to strap my feet in to keep me from floating up.
Het andere probleem was dat het pak zo licht was, dat ze mijn voeten moesten vastbinden om me beneden te houden.
EnglishAnd his guitar strap is pretty strappin ', too.
EnglishJohnny Cash's guitar strap.
EnglishStrap this on your sore ass, Blain.
EnglishEncouraging children or young people to strap dynamite to themselves and to set out to kill others while killing themselves is deeply wicked.
Het is op zich al volslagen verdorven om kinderen of jongeren aan te moedigen zich met explosieven te omhangen en te trachten anderen om te brengen door zichzelf op te blazen.

Vergelijkbare vertalingen voor "strap-on" in Nederlands

strap zelfstandig naamwoord
on voorzetsel
on bijwoord