EN

to straighten {werkwoord}

volume_up
to straighten
to straighten
to straighten
Secondly, we have to straighten out the things that are crooked.
Ten tweede, wij moeten nog steeds rechttrekken wat krom is.
to straighten
to straighten

Voorbeeldzinnen voor "to straighten" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThis is what happens when Jesse thinks open and close his hand, or bend or straighten your elbow.
Dit is wat er gebeurt als Jesse denkt 'open en sluit hand', of 'buig en strek ellebog'.
EnglishAll the same, they are not acceptable, and we shall straighten all this out.
We zullen dan ook actie ondernemen tegen dergelijke fouten.
EnglishThese proposals are interesting but, in our opinion, unlikely to straighten out the situation.
Dit zijn interessante voorstellen, maar volgens ons zijn ze niet in staat de lat gelijk te leggen.
EnglishSecondly, we have to straighten out the things that are crooked.
Ten tweede, wij moeten nog steeds rechttrekken wat krom is.
EnglishMr Medina Ortega, we need to straighten a few things out.
Mijnheer Medina Ortega, nu moeten wij toch even bijpraten.
EnglishThat is what we are essentially trying to ensure in the negotiations taking place right now, to see if we can straighten out these contentious issues.
Dat is waar wij in wezen voor proberen te zorgen in de huidige onderhandelingen over deze omstreden kwesties.
Englishto straighten someone's life
EnglishMr President, Madam Vice-President, ladies and gentlemen, I would again like to straighten out something that has been said here.
Mijnheer de Voorzitter, mevrouw de vice-voorzitter, geachte collega's, ik zou graag een aantal dingen die hier aan de orde zijn gesteld, recht willen zetten.
EnglishIn order to straighten out these matters, therefore, the committee has broadly agreed on 50 amendments in an attempt to improve the situation.
Om de dingen bij te sturen heeft de commissie daarom met een ruime eensgezindheid 50 amendementen ingediend in een poging om de situatie te verbeteren.
EnglishA conference where the issues are properly debated will make it possible to straighten out misunderstandings, at the same time as perhaps improving upon certain points.
Op een conferentie waar vragen worden gesteld, kunnen misverstanden uit de weg worden geruimd en misschien eveneens bepaalde punten worden verbeterd.
EnglishMr President, the new Commission is not responsible for matters from the past, but it is to be judged on the basis of its willingness to straighten out its affairs.
Mijnheer de Voorzitter, de nieuwe Commissie is niet verantwoordelijk voor oude zaken, maar zij moet beoordeeld worden op haar bereidheid orde op zaken te stellen.