"straight on" in het Nederlands

EN

"straight on" - vertaling Nederlands

EN

straight on {bijwoord}

volume_up
And if this had been said straight off, we could quite easily have had a discussion on that basis.
Indien dit gewoon rechtuit was gezegd, dan hadden we op deze basis een debat kunnen houden.
Glimlach nu om rechtdoor te gaan.

Voorbeeldzinnen voor "straight on" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishBeing such a straight arrow for so damn many years without it catching up with you
Je bent een rechte pijl voor zo vervloekt vele jaren zonder dat het u inhaalt
EnglishAnd I really thought this was going to be a straight-to-PBS charitable initiative.
Dus het was een schok voor ons allemaal toen de film echt aansloeg bij het publiek.
EnglishI would like to point out straight away that there is practically no difference.
Ik moet daar onmiddellijk bij zeggen dat er nauwelijks een onderscheid is.
EnglishI am giving the floor straight away to Mr Mandelson on behalf of the Commission.
Ik geef het woord onmiddellijk aan de heer Mandelson namens de Commissie.
EnglishSo, please, do let's try not to rush straight ahead into a 'mad salmon ' crisis.
Laten wij dus proberen niet de weg van een gekke-zalmencrisis op te gaan.
EnglishWe are not putting off dealing with this problem; we want to change it straight away.
We willen de zaak niet op de lange baan schuiven, maar direct in actie komen.
EnglishI should like to stress straight away that I shall be backing him during the vote.
Ik wil onmiddellijk benadrukken dat ik hem zal volgen tijdens de stemming.
EnglishBecause I am not getting a straight answer from the Council or the Commission.
Omdat ik zowel vanuit de Raad als vanuit de Commissie geen begin van een antwoord krijg.
EnglishMr President, honourable new Members, I will cut straight to the point.
Voorzitter, geachte nieuwe collega's, ik wil meteen met de deur in huis vallen.
EnglishAs soon as he sets foot in Vietnam, he will be put straight back into prison.
Zo gauw hij Vietnam binnenkomt, wordt hij wederom direct gevangen gezet.
EnglishThat is why it is so incredibly tragic to see it heading straight for the abyss.
Daarom is het des te tragischer om te zien hoe het land economisch te gronde wordt gericht.
EnglishMadam President, ladies and gentlemen, I shall come straight to the point.
Mevrouw de Voorzitter, waarde collega's, laat ik er geen doekjes om winden.
EnglishLet us go beyond our national selfishness which is leading straight into disaster.
Laten we ons nationale egocentrisme, waar alleen maar ellende van komt, achter ons laten.
EnglishHow can we prevent this dual process of drift, and return to the straight and narrow?
Hoe kunnen wij aan die tweevoudige ontsporing een einde maken en de juiste weg opgaan?
EnglishBut unless we do something straight away, they will inevitably continue.
Maar dat zal onvermijdelijk ook doorgaan als wij niet onmiddellijk iets ondernemen.
EnglishWe shall send an usher straight away if this gentleman does not hear what we are saying.
Wij zullen onmiddellijk een bode naar deze man zenden als hij ons niet hoort.
EnglishMr President, I would like straight away to thank Mr Kerr most sincerely for his report.
Voorzitter, ik wil de heer Kerr zonder omhaal van harte bedanken voor zijn verslag.
EnglishIt is not an attack on the Commission per se - let us get that straight.
Het is geen aanval op de Commissie als zodanig - laten we dat voorop stellen.
EnglishThey're more for me at this point just so that I can get it straight.
Ze zijn eerder voor mij nu, opdat ik mijn gedachten even op een rij kan zetten.
EnglishAnd he saw everything in terms of -- he could read the binary code straight off the machine.
En hij zag alles in termen van -- Hij las de binaire code direct uit de machine.

Vergelijkbare vertalingen voor "straight on" in Nederlands

straight bijvoeglijk naamwoord
straight bijwoord
on voorzetsel