EN

store {zelfstandig naamwoord}

volume_up
The store, actually -- even though we started out as just a gag -- the store actually made money.
De winkel bracht - ook al was het als grap begonnen - bracht de winkel echt geld op.
He wanted a new kind of store -- a new one -- a store that had a cultural role as well as a retail one.
Hij wilde een nieuw soort winkel, een winkel die zowel een culturele als een winkelfunctie had.
Run down to the nearest store...... and buy the first Wonka candy bar you see.
Ren naar de dichtstbijzijnde winkel, en koop de eerste Wonka-reep die je ziet.
You can't even charge 'em when they come in your store.
Je kunt ze niets eens laten betalen, als ze je zaak binnen komen.
So, instead, you know, my father's, like, arm's broken ~~~ for two weeks in the store, and that week -- ~~~ now, those two weeks were when my older brother and I ~~~ had to do everything.
Dus, met zijn gebroken arm twee weken lang in de zaak, dat waren de weken dat mijn oudere broer en ik alles moesten doen.
It is also regrettable that the institutions do not have a shared approach on how to manage, share and store various kinds of document.
Het is ook een kwalijke zaak dat de drie instellingen geen gemeenschappelijke benadering volgen bij het beheer, de opslag en de uitwisseling van de verschillende typen documenten.
NL

storen [stoorde|gestoord] {werkwoord}

volume_up
Ik wil niet storen, maar is je moeder thuis?
I hate to bother you, but is your mama in the house?
Sorry to bother you.
Ja, als we het met rust laten, stoort het ons ook niet.
Yeah, if we don't bother it, it won't bother us.
.: Ze storen me niet meer dan mijn tinnitus. ~~~ En die negeer ik.
OS: Well they don't disturb me any more than my tinnitus, which I ignore.
CA: And they don't disturb you?
So, I didn't wanna disturb you.
Die kaders moeten niet uitsluitend bedoeld zijn om, zoals de liberalen zeggen, te voorkomen dat de economie en het medisch en wetenschappelijk onderzoek gestoord worden.
Those frameworks must not be solely designed, as the liberals would have it, to prevent medical and scientific research from being hampered.
Wie de zaal wil verlaten kan dat doen, maar gelieve de wandelgangen niet te gebruiken om te praten, want daarmee stoort u de voortgang van de vergadering.
Those who wish to leave the Chamber may do so, but please do not use the corridors as a place for chatting, thereby preventing the sitting from taking place normally.

Voorbeeldzinnen voor "store" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishI know that a great many people set a lot of store by what this Parliament says.
Ik weet dat velen hun oor te luisteren leggen en horen wat dit Parlement zegt.
EnglishThis is whale meat that I photographed in a grocery store in Tokyo -- or is it?
Dit is walvisvlees dat ik gefotografeerd heb in een supermarkt in Tokio - ja toch?
EnglishRun down to the nearest store...... and buy the first Wonka candy bar you see.
Ren naar de dichtstbijzijnde winkel, en koop de eerste Wonka-reep die je ziet.
EnglishAnd then some of the designs that people do they actually sell in the store.
En sommige van de ontwerpen die mensen maken worden ook echt in winkels verkocht.
EnglishWell we know that tails store fat, for example.
Wij zeiden: "Wel, waarvoor dienen staarten?" ~~~ We weten dat staarten vet opslaan.
EnglishThe European Parliament sets great store by the success of this Convention.
Het Europees Parlement hecht veel belang aan het welslagen van deze Conventie.
EnglishWe, as a group, set great store by providing a definition in this connection.
Wij menen als fractie dat het van groot belang is om daar een definitie van te geven.
EnglishThe thing is, we'd go to this magic store in New York City called Lou Tannen's Magic.
We gingen dan naar een toverwinkel in New York, genaamd "Lou Tannen's Magic".
EnglishLet me emphasise that we set great store by the work carried out by the Ombudsman.
Ik wil graag benadrukken dat wij het werk van de ombudsman zeer waarderen.
EnglishAnd you might also know that, for science and medicine, Boston is a bit of a candy store.
En misschien weet je ook dat, voor wetenschap en geneeskunde, Boston dè plek is.
EnglishAnd with salting, it became possible to store fish and to transport it long distances.
Daardoor werd het mogelijk om vis op te slaan en over lange afstanden te vervoeren.
EnglishThis was a little grocery store, a Food Lion grocery store, that is now a public library.
Dit was een kleine supermarkt, een Food Lion, maar nu een openbare bibliotheek.
EnglishIt’s a fragrance called Beyond Paradise, which you can find in any store in the nation.
Het parfum heet Beyond Paradise en is te vinden in elke winkel van het land.
EnglishAnd because working in a store was so hard, ~~~ I liked going to school; it was like heaven.
Omdat het werk in een winkel zo zwaar was, hield ik van school; het was de hemel.
EnglishWe know that the European Union sets great store by this issue and quite rightly so.
Wij weten dat de Europese Unie hieraan, terecht, grote betekenis hecht.
EnglishWe set great store by a clear explanation of these problems by the Commission.
Wij stellen een duidelijke uiteenzetting van de Commissie over deze problemen zeer op prijs.
EnglishIf so, then some interesting pay negotiations are in store for the unions.
In dat geval wachten de vakbonden nog interessante loononderhandelingen.
EnglishWe set great store by this, and by having this band begin at ECU 500.
Wij vinden dat uiterst belangrijk en willen ook dat die tranche bij 500 ecu begint.
EnglishBe at McNab's the men's store on Broadway at 9: 00 PM, or they'll have their own website.
Ben om 21. 00 uur bij McNab op Broadway, of ze staan op hun eigen website.
EnglishWe set out to build a cathedral and ended up in a department store.
Wij wilden een kathedraal bouwen, maar verder dan een warenhuis komen we niet.