EN

stomach {zelfstandig naamwoord}

volume_up
1. anatomie
stomach
If you have an empty stomach, your stomach produces a hormone called ghrelin.
Als je een lege maag hebt, produceert je maag het hormoon ghreline.
A four-month old Laysan Albatross chick died with this in its stomach.
Een vier maanden oud Laysan Albatrosjong stierf met dit in zijn maag.
Why do 800 million people still have an empty stomach?
Waarom hebben achthonderd miljoen mensen nog steeds een lege maag?
stomach (ook: abdomen, belly, tummy)
My stomach was proof that I had failed, that it had failed me, that it was broken.
Mijn buik was bewijs dat ik had gefaald, dat hij me had laten vallen, dat ik kapot was.
Well my stomach -- it was my stomach I hated.
Althans, mijn buik -- ik haatte mijn buik.
Ik heb 'm in m'n buik.

Voorbeeldzinnen voor "stomach" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishMy stomach was proof that I had failed, that it had failed me, that it was broken.
Mijn buik was bewijs dat ik had gefaald, dat hij me had laten vallen, dat ik kapot was.
EnglishIf you have an empty stomach, your stomach produces a hormone called ghrelin.
Als je een lege maag hebt, produceert je maag het hormoon ghreline.
EnglishBut this cat proved to me without a doubt that his heart is bigger than his stomach.
Maar deze kat heeft bewezen dat zijn hart groter is dan zijn maag
EnglishAll the rest of that day, that afternoon, I had this kind of gnawing feeling inside my stomach.
De rest van die dag -- die middag -- had ik een knagend gevoel in mijn maag.
EnglishShe worked at the Banting Institute in Toronto, and at 44 she died of stomach cancer.
Ze werkte voor het Banting Institute in Toronto. ~~~ Toen ze 44 was, stierf ze aan maagkanker.
EnglishThe record-holder, only two-and-a-half inches long, had 84 pieces in its tiny stomach.
De recordhouder, amper zes-en-een-halve centimeter lang, had 84 stukjes in zijn kleine maagje.
EnglishA four-month old Laysan Albatross chick died with this in its stomach.
Een vier maanden oud Laysan Albatrosjong stierf met dit in zijn maag.
EnglishMr President, Mr Bowis is correct in that I have a bit of a nasty stomach problem today.
Mijnheer de Voorzitter, de heer Bowis heeft terecht opgemerkt dat ik vandaag maagklachten heb.
EnglishWe do not have the stomach or the appetite for it, or indeed the wherewithal for such action.
Daar hebben we geen zin in en feitelijk hebben we ook de middelen niet voor zo'n optreden.
EnglishIn the midst of all this, my mother fell ill with a stomach ailment for two or three days.
Mijn moeder kreeg twee of drie dagen een spijsverteringsziekte.
EnglishWhen they opened this one up, they found its stomach was full of plastic.
Toen ze die opensneden, vonden ze een maag vol plastic.
EnglishI am sorry to tell you that I have a bit of stomach ache.
Neemt u mij niet kwalijk, maar ik heb een beetje last van mijn maag.
EnglishPoor diet increases the risk of stomach upsets and diarrhoea.
Een slechter dieet vergroot de kans op maagklachten en diarree.
EnglishIn the long term, there is probably also an increased risk of contracting cancer of the stomach or intestine.
Op lange termijn lopen ze waarschijnlijk ook meer risico maag- of darmkanker te krijgen.
EnglishWhy do 800 million people still have an empty stomach?
Waarom hebben achthonderd miljoen mensen nog steeds een lege maag?
EnglishBut here in this clay hot plate, it will never go into your stomach.
EnglishGo for the stomach and stay away from his right leg.
Concentreer je op zijn maag en let op zijn rechterbeen.
EnglishHowever, that will certainly not cure my stomach ache.
Daarmee is mijn buikpijn echter nog lang niet over.
EnglishAnd to be balanced, I believe we have to attend to all of those areas -- not just do 50 stomach crunches.
En om in balans te leven meen ik dat we al die aspecten aandacht moeten geven, dus niet alleen 50 keer opdrukken.
EnglishIt's hard to blow up bombs on an empty stomach.
Je kunt moeilijk bommen opblazen op een lege maag.

Synoniemen (Engels) voor "stomach":

stomach
stomach flu
stomach ache