EN

stir {zelfstandig naamwoord}

volume_up

Voorbeeldzinnen voor "stir" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishPerhaps we can stir Council and the Commission to return from their digressions.
Wellicht kunnen we Raad en Commissie bewegen terug te keren op hun dwalingen.
EnglishWe stir this in until it's completely dissolved and then pour it into a growth bath.
We roeren dit totdat het volledig is opgelost en gieten het dan over in een groeibad.
EnglishOn its own, that staff dispute would not have created much of a stir in the press.
Die personeelskwestie alleen zou ook nooit zoveel deining in de pers hebben veroorzaakt.
EnglishWe really must take our citizens with us on the road to EMU, not stir up their fears.
Wij moeten de burgers op weg naar de monetaire unie leiden en niet hun angsten aanwakkeren.
EnglishIn fact, I am surprised that your words about social models have caused such a stir.
Ik ben echt verbaasd dat uw opmerkingen over sociale modellen tot zo veel ophef hebben geleid.
EnglishThey stir up our expectations, yet reality is lagging behind.
Er worden grote verwachtingen gewekt, maar de werkelijkheid hinkt er achteraan.
EnglishSuffice it to say for now that I prefer my Wikipedia stir-fried with pimentos.
Laat het voor nu genoeg zijn dat ik zeg dat ik mijn wikipedia het liefst geroerbakt heb met pepertjes.
EnglishMr President, the discharge for the 1992 budget has caused something of a stir.
Voorzitter, de kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting voor 1992 heeft veel stof doen opwaaien.
EnglishThe issue we are debating today has caused a huge stir.
Het dossier dat we vandaag behandelen heeft ongelooflijk veel commotie teweeg gebracht.
EnglishMr President, the McIntosh report caused quite a stir in the Committee on Transport.
Voorzitter, het verslag-McIntosh heeft in de vervoerscommissie van dit Parlement heel wat stof doen opwaaien.
EnglishIt makes no sense and is irresponsible to use this topic simply to stir up the fears of consumers.
Het is onzinnig en politiek onverantwoordelijk alleen maar op de angsten van de verbruiker in te spelen.
EnglishBut since 2 May, things have begun to stir and even actually to move.
Sedert 2 mei is een en ander in beweging gekomen.
EnglishOne thing that is certain to create a stir in terms of the EU is big stories about fraud.
Als er iets is dat in verband met de EU gegarandeerd veel stof doet opwaaien, dan zijn dat wel verhalen over fraude.
EnglishMr President, the last time I spoke in Strasbourg it seemed to cause a little bit of a stir.
-- Mijnheer de Voorzitter, ik heb met mijn laatste speech in Straatsburg blijkbaar enige opschudding veroorzaakt.
EnglishThe report makes clear once and for all that gender mainstreaming is not a matter of 'add women and stir '.
Het verslag maakt voor eens en voor al duidelijk dat gendermainstreaming niet is: add women and stir.
EnglishMust it always take such horrendous news to stir us into action?
Worden we pas wakker wanneer de alarmklok luidt?
EnglishWith the help of democracy, we must combat those who stir up their citizens to commit crimes.
Met behulp van de democratie moeten wij mensen bestrijden die hun medeburgers aanzetten tot het plegen van delicten.
EnglishHere Mrs Estrela’ s report is helping to stir us up again and to ensure that the role of men changes.
Het verslag van mevrouw Estrela helpt ons wakker te schudden en ervoor te zorgen dat de rol van de man verandert.
EnglishLet me finish with a point which is of great importance to me, a point that should stir us into action.
Tot besluit zou ik nogmaals willen ingaan op een kwestie die mij erg ter harte gaat en waar we werk van moeten maken.
EnglishIn my country there has been a stir in the media about a false report concerning the European Parliament.
In mijn land is in de media grote opschudding ontstaan over een verkeerd bericht dat het Europees Parlement betreft.