"stinking" in het Nederlands

EN

"stinking" - vertaling Nederlands

EN

stinking {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
May his stinking, maggot-covered corpse rot in the fiery depths of hell.
Moge zijn stinkende lichaam voor altijd rotten in de hel.
And then I’d put my sunglasses on, the beard that would all sprout out, and I would say, "I don’t need no stinking license."
Dan stopte ik een zonnebril in mijn baard, aan alle kanten haar, en ik zei dan Ik heb geen stinkend vliegbrevet nodig.
Get rid of all the stinking running shoes.
Gooi alle stinkende hardloopschoenen weg.

Voorbeeldzinnen voor "stinking" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishMay his stinking, maggot-covered corpse rot in the fiery depths of hell.
Moge zijn stinkende lichaam voor altijd rotten in de hel.
English(Laughter) "I write these stinking license," which I do.
(Gelach) Ik schrijf deze stinkdingen, dat doe ik.
EnglishI don't take orders from stinking Morgul rats!
Ik neem geen bevelen aan van stinkende Morgul ratten.
EnglishDo you know what God done to Sodom and Gomorrah when he couldn't find 50 righteous men in them stinking cities?
Weet je wat God heeft gedaan met Sodom en Gomorrah toen hij geen 50 rechtschapen mannen in de smerige steden vond?
EnglishGet that stinking shit out of my face, will ya?
EnglishGet rid of all the stinking running shoes.
EnglishAnd then I’d put my sunglasses on, the beard that would all sprout out, and I would say, "I don’t need no stinking license."
Dan stopte ik een zonnebril in mijn baard, aan alle kanten haar, en ik zei dan Ik heb geen stinkend vliegbrevet nodig.