"still the same" in het Nederlands

EN

"still the same" - vertaling Nederlands

Zie voorbeeldzinnen voor gebruik van "still the same" in de context.

Vergelijkbare vertalingen voor "still the same" in Nederlands

still zelfstandig naamwoord
still bijvoeglijk naamwoord
Dutch
still bijwoord
to still werkwoord
the lidwoord
to the lidwoord
same bijvoeglijk naamwoord

Voorbeeldzinnen voor "still the same" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishMany people want to have more members, but still the same EU.
Velen van ons willen meer leden hebben, maar toch dezelfde EU houden.
EnglishIf you cut me with a knife It's still the same
Als je me met 'n mes zou snijden, zou dat hetzelfde zijn
EnglishAnd the responses from the Council have not changed; they are still the same: Europol, Eurodac, police cooperation.
De antwoorden die wij van de Raad krijgen zijn altijd en eeuwig dezelfde: Europol, Eurodac en politiesamenwerking.
EnglishYet is the situation really still the same?
EnglishNo, no, my position is still the same.
EnglishThe president was still the same person and 402 of the 407 staff that were working in the EMI changed also to the ECB.
De president bleef dezelfde en 402 van de 407 personeelsleden die bij het EMI werkten maakten eveneens de overstap naar de ECB.
EnglishThis is still the same subject.
EnglishThe criterion is still the same: no country is judged in general terms; each country is judged on its own merits.
Daarbij blijft onze maatstaf altijd dezelfde: geen enkel land wordt beoordeeld op basis van algemene overwegingen; elk land zal op eigen merites worden beoordeeld.
EnglishNow, after several weeks during which the price per kilo has remained lower than FRF 6 per kilo of live weight, consumer prices are still the same.
De consumptieprijzen zijn zelfs nu ongewijzigd gebleven na meerdere weken van prijzen van minder dan zes Franse frank per kilo levend gewicht.
EnglishIt is a very critical report, rightly so, and what strikes me is that our criticism is still the same as it was years ago concerning the annual reports on Structural Funds.
Terecht een zeer kritisch rapport, en wat me opvalt is dat onze kritiek nog steeds dezelfde is als jaren geleden op de jaarverslagen betreffende de structuurfondsen.
EnglishOn 7 October, there was still the same deficient report from the Council, which did not even manage, independently of the financial package, to reach agreement over some of the priorities.
Op 7 oktober schiet de Raad weer tekort en kan hij het, onafhankelijk van de financiële kredieten, zelfs niet eens worden over een aantal prioriteiten.
EnglishToday, as ex-colonies have become independent, we speak not of diktats but of negotiations, not of exploitation, but of partnership, but the system is still the same.
Nu, terwijl de voormalige koloniën onafhankelijk zijn geworden, praat men niet van dictaten maar van onderhandelingen, niet van uitbuiting maar van partnerschap, maar het systeem blijft hetzelfde.

Andere woorden

English
  • still the same

Kijk eens naar het Duits-Nederlands woordenboek door bab.la.