"stile" in het Nederlands

EN

"stile" - vertaling Nederlands

NL
NL

"stil" - vertaling Engels

volume_up
stil spel {het}
EN
EN
EN

stile {zelfstandig naamwoord}

volume_up
NL

stil {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
Als je geen absolute stilte kan krijgen, ga dan voor stil, dat is absoluut prima.
If you can't get absolute silence, go for quiet, that's absolutely fine.
Als het stil is, komt het zo'n beetje van achter de panelen.
So when it's quiet, it's sort of coming out from behind the panels.
Terwijl je afdaalt, kalmeert de wasmachine aan de oppervlakte, en het wordt stil.
. ~~~ And it gets quiet.
(Gelach) Tenslotte wordt er niet gerend of gesprongen, en de bal ligt stil.
(Laughter) After all, there's no running or jumping, and the ball stands still.
Het is belangrijk dit debat aan te grijpen om hierbij stil te staan.
It is important to seize the opportunity of this debate in order to stand still.
De ontwikkeling van systemen die de veiligheid bevorderen staat niet stil.
The development of systems that promote safety does not stand still.
En toch is het universum geen stomme film, omdat het universum niet stil is.
And yet, the universe is not a silent movie because the universe isn't silent.
Het toont de vastberadenheid van ons Parlement om deze oorlog niet stil te zwijgen.
It shows how determined Parliament is not to remain silent about this war.
Mijn geest zweefde, als een grote walvis koersend door een zee van stil geluk.
And my spirit soared free, like a great whale gliding through the sea of silent euphoria.
Het idee daarbij is om de aandacht te trainen en zo een mentale staat te creëren die stil is en helder tegelijkertijd.
The idea here is to train attention to create a quality of mind that is calm and clear at the same time.
Terwijl je afdaalt, kalmeert de wasmachine aan de oppervlakte, en het wordt stil.
And as you go down, the washing machine at the surface calms down. ~~~ And it gets quiet.
stil (ook: slapend)