"sterile" in het Nederlands

EN

"sterile" - vertaling Nederlands

EN

sterile {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
sterile (ook: barren)
There are other parasites that do this -- which render the host sterile.
Er bestaan andere parasieten die dit doen -- de gastheer steriel maken.
Reason without passion is sterile, passion without reason is heat.
Verstand zonder passie is steriel, passie zonder verstand ontaardt in woede.
Dat is veilig, steriel drinkwater.
And neither do I believe that anything is to be gained from holding sterile debates on whether Europe should be a fortress or not.
En wat is de winst van steriele discussies over of Europa wel of geen fort moet zijn?
It lies there, a graphic symbol, perhaps, of our sterile role in the Middle East process.
Het staat daar maar te staan, misschien wel als een symbool van onze steriele rol in het vredesproces van het Midden-Oosten.
But again, these are done in these primordial conditions, really messy conditions, not sort of sterile laboratory conditions.
Maar nogmaals, deze worden uitgevoerd onder deze primordiale omstandigheden, echt rommelige omstandigheden, geen steriele laboratoriumomstandigheden.
Lastly, it is politically sterile because it locks Europe into a position of powerlessness on the grounds that it cannot be recognised as impartial and therefore capable of acting as mediator.
Ten slotte is het politiek onvruchtbaar, aangezien het Europa in een machteloze positie brengt, doordat het niet meer als onpartijdig kan worden erkend en dus geen bemiddelende rol meer kan spelen.
sterile (ook: aseptic)

Voorbeeldzinnen voor "sterile" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishNow as soon as I pop the teat, sterile drinking water is going to come out.
Nou, zodra ik het tuitje open laat ploppen, komt er steriel drinkwater uit.
EnglishThere are other parasites that do this -- which render the host sterile.
Er bestaan andere parasieten die dit doen -- de gastheer steriel maken.
EnglishReason without passion is sterile, passion without reason is heat.
Verstand zonder passie is steriel, passie zonder verstand ontaardt in woede.
EnglishTo spend time now assessing what happened would be a sterile exercise.
Het is zinloos op dit moment te willen beoordelen wat er gebeurd is.
EnglishOurs is not a religious battle and much less a return to sterile nationalism.
Wij voeren geen godsdienstoorlog en evenmin strijden wij voor de terugkeer naar een steriel nationalisme.
EnglishBut this is a sterile debate and I do not propose to get into it.
Volgens mij moeten wij daar dan ook niet aan meedoen.
EnglishBut also, by the way, the coffee is hot, the liquid is sterile; you're not likely to get cholera that way.
Doordat de koffie heet is, is de vloeistof ook steriel. ~~~ Je loopt dan zo niet gauw cholera op.
EnglishI was flabbergasted to hear you say, Mr Clarke, that this is not a sterile debate about principles.
Ik was met stomheid geslagen toen u, mijnheer Clarke, zei dat dit geen steriel debat over beginselen was.
EnglishIt lies there, a graphic symbol, perhaps, of our sterile role in the Middle East process.
Het staat daar maar te staan, misschien wel als een symbool van onze steriele rol in het vredesproces van het Midden-Oosten.
EnglishAnd neither do I believe that anything is to be gained from holding sterile debates on whether Europe should be a fortress or not.
En wat is de winst van steriele discussies over of Europa wel of geen fort moet zijn?
EnglishThey can make their own sterile drinking water, and start to get on with rebuilding their homes and their lives.
Ze kunnen hun eigen drinkwater steriel maken, en beginnen met het herbouwen van hun huizen en hun levens.
EnglishIf we want to be credible, we must act quickly and put an end to sterile political diatribes.
Als we geloofwaardig willen zijn, moeten we met spoed actie ondernemen in plaats van ons te verliezen in vruchteloze discussies.
EnglishWith the patient insensitive to pain, and a sterile operating field all bets were off, the sky was the limit.
Nu de patiënt geen pijn voelde en operaties steriel werden uitgevoerd waren de mogelijkheden grenzeloos geworden.
EnglishThe text proposed to us today may be politically correct, although it seems to me to be excessively sterile.
De tekst die vandaag ter tafel ligt mag dan politiek correct zijn, maar is volgens mij veel te voorzichtig geformuleerd.
EnglishAll we've go to do is make it sterile.
En alles wat we moeten doen is het steriel maken.
EnglishWithout real reforms, Europe, which is often helpless with fifteen Members, will be sterile when it has thirty.
Zonder echte hervormingen zal Europa, dat nu al machteloos staat met vijftien lidstaten, verlamd raken met dertig lidstaten.
EnglishThat is safe, sterile drinking water.
EnglishThere must be more to this world than mere numbers and sterile computers: it must include artists - for as long as possible.
Deze wereld moet niet alleen uit cijfers bestaan, uit koude computers, maar ook - en hopelijk nog voor lang - uit kunstenaars.
EnglishIt is true that democracy is sometimes complex, but the complexity of debating is better than sterile monologue.
Inderdaad is de democratie soms complex, maar ik geef de voorkeur aan de complexiteit van een dialoog boven de steriliteit van een monoloog.
EnglishAs for the arguments as to whether or not the lobbying we have had represents patients - I believe this is a sterile debate.
De discussie over de vraag of de lobbyisten nu al dan niet de patiënten hebben vertegenwoordigd is volgens mij een steriel debat.

Synoniemen (Engels) voor "sterile":

sterile