EN

stereotyping {zelfstandig naamwoord}

volume_up
And I've been guilty of stereotyping as well.
Ik maak mij ook schuldig aan stereotypering.
NL

stereotype {het}

volume_up
Er is een nuttig stereotype over studenten die ik zie, een nuttig stereotype over iedereen hier.
So there's a useful stereotype about students that I see, a useful stereotype about you all.
In dit geval komt het stereotype met de werkelijkheid overeen.
And in this case, the stereotype corresponds to reality.
Europa is een politiek onderwerp, en geen stereotype, en Europa heeft duidelijke richtsnoeren nodig in plaats van een compromis tot iedere prijs.
Europe is a political issue, not a stereotype, for which clear guidelines are needed, and not a compromise at any cost.

Voorbeeldzinnen voor "stereotyping" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishStereotyping of women is much more dangerous than stereotyping of men.
Het stereotyperen van vrouwen is veel gevaarlijker dan het stereotyperen van mannen.
EnglishAnd I've been guilty of stereotyping as well.
EnglishThis is crucial, since we cannot afford negative stereotyping of Islamic beliefs in the current sensitive climate.
Dat is juist nu heel belangrijk omdat wij geen negatieve stereotyperingen van de islam kunnen gebruiken in het huidige gevoelige klimaat.
EnglishIf we want to end the stereotyping in our society then we must begin at the very beginning and try to change it there.
Willen wij de stereotypes in onze samenleving doorbreken, dan zullen wij dus bij het begin moeten beginnen en moeten proberen dat te veranderen.

Synoniemen (Engels) voor "stereotype":

stereotype
stereotypical