"to step in" in het Nederlands

EN

"to step in" - vertaling Nederlands

EN

to step in {werkwoord}

volume_up

Voorbeeldzinnen voor "to step in" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThe development of these over the last few years has been a major step forward.
De ontwikkeling hiervan gedurende de afgelopen jaren is een flinke stap vooruit.
EnglishBut you don't get to start on step three, until you take step one first: I can.
Maar je komt pas toe aan stap drie, na het nemen van de eerste stap: Ik kan dit.
EnglishTo this end, application of the STCW code can be no more than a very first step.
De tenuitvoerlegging van de STCW-codes kan alleen maar een allereerste stap zijn.
EnglishFrom where can we draw the strength we need for this step on the road to Europe?
Waar halen wij de kracht vandaan om deze stap tot de Europese noemer te zetten?
EnglishMy circle of protection is small, and I told John... not to step outside of it.
Mijn kring van bescherming is klein, en ik zei John...... er niet buiten te gaan.
EnglishIt is a step forward, one that deserves our admiration and our greatest respect.
Het is een stap vooruit die onze bewondering verdient en ons grootste respect.
EnglishTherefore, the Commission's step has been a positive one, but it is not enough.
De stap die de Commissie heeft gezet, is dan ook positief, maar niet voldoende.
EnglishLet me assure you that Korea will continue to step up its cooperation with the EU.
Ik kan u verzekeren dat Korea zijn samenwerking met de EU zal blijven opvoeren.
EnglishOn the contrary, I believe we need to throw our entire weight behind the next step.
Integendeel, ik vind dat wij ons nu voluit op het vervolgtraject moeten richten.
EnglishThat is exactly why I thought it was indispensable for the Commission to step in.
Daarom vond ik het beslist noodzakelijk dat de Commissie actie zou ondernemen.
EnglishMr President, the programme for research and technology is a real step forward.
Voorzitter, het programma voor onderzoek en technologie is een echte stap vooruit.
EnglishWhat could have been a major step forward, is now left in the lap of the Gods.
Dat zou een grote stap voorwaarts zijn geweest, maar staat nu op losse schroeven.
EnglishThe second step of the infrastructure needs to take care of the range extension.
De tweede stap van de infrastructuur moet zorgen voor de vergroting van het bereik.
EnglishOnly when that has been successfully concluded can we perhaps take a further step.
Pas wanneer die met succes is afgerond, kunnen we misschien een stap verder gaan.
EnglishNone of this brings Europe's citizens one step closer to the information society.
Zo komen de burgers van Europa met de informatiemaatschappij geen stap verder.
EnglishThe Environment Committee has taken the logical step that the Commission avoided.
De milieucommissie heeft de logische stap gezet die de Commissie niet wilde zetten.
EnglishThat is an important step, which is now enacted in the Financial Regulation.
Dat is een wezenlijke stap die nu ook in het Financieel Reglement is vastgelegd.
EnglishWe already have the US Oil Pollution Act, which is a step in the right direction.
De Verenigde Staten hebben hun Oil Pollution Act, en die gaat in de goede richting.
EnglishThis could be the first step on the long road towards a truly European flag.
Dit zou de eerste stap kunnen zijn in de lange weg naar een echte Europese vlag.
EnglishIt follows that when Europe talks about democracy, we do well to watch our step.
Als Europa over democratie spreekt, passen we dus maar beter op onze tellen.

Vergelijkbare vertalingen voor "to step in" in Nederlands

in voorzetsel
step zelfstandig naamwoord
to take in werkwoord