"step by step" in het Nederlands

EN

"step by step" - vertaling Nederlands

EN

step by step [voorbeeld]

volume_up
Liberalisation of the passenger side must proceed step by step.
De liberalisering van het passagiersvervoer moet stap voor stap plaatsvinden.
This is an important task which we need to carry out together step by step.
Dat is een belangrijke taak die we stap voor stap samen moeten volbrengen.
There we can go on supporting this process, step by step.
Daar kunnen we verder gaan met het ondersteunen van dit proces, stap voor stap.

Voorbeeldzinnen voor "step by step" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishWhat is at issue is a step-by-step approach to the ultimate lifting of the embargo.
Het gaat om een stapsgewijze aanpak om het embargo definitief op te heffen.
EnglishThis is an important task which we need to carry out together step by step.
Dat is een belangrijke taak die we stap voor stap samen moeten volbrengen.
EnglishThat is what is more prosaically known as the step by step approach.
Dat is wat men iets prozaïscher de methode van de stapsgewijze verankering noemt.
EnglishIn this way we can work towards further European integration step by step.
Zo kunnen we stapsgewijs toewerken naar een verdere Europese integratie.
EnglishI believe that even the so-called ‘ step-by-step’ policy is effective.
Ik ben van mening dat zelfs een zogenaamd stapsgewijs beleid effectief is.
EnglishPutting these in place requires, in our view, a step-by-step approach.
De implementatie daarvan vraagt, volgens ons, om een stapsgewijze aanpak.
EnglishLike all processes, the Barcelona Process is being built step by step.
Het proces van Barcelona wordt net als ieder ander proces stap voor stap verwezenlijkt.
EnglishA lot can be achieved but clearly it has to be done step by step.
Er kan veel worden bereikt, maar het moet duidelijk stap voor stap gebeuren.
EnglishWe also need, step by step, to stop using substances that remain toxic for long periods.
Verder moeten wij geleidelijk aan ophouden stoffen te gebruiken die lange tijd giftig zijn.
EnglishLiberalisation of the passenger side must proceed step by step.
De liberalisering van het passagiersvervoer moet stap voor stap plaatsvinden.
EnglishWe nonetheless believe that it will be possible for us step by step to succeed this way too.
Wij geloven echter dat het via deze weg ook stap voor stap moet lukken.
EnglishThe present course, where liberties are curtailed step by step, must come to an end.
De huidige koers, waarbij deze vrijheden stap voor stap worden ingeleverd, moet worden losgelaten.
EnglishWe have to move forward step by step with concrete plans and not lapse into fine speeches.
Wij moeten stap voor stap doorwerken met concrete plannen en niet vervallen in mooipraterij.
EnglishMr Frattini says that the report has been arranged step by step.
Commissaris Frattini zegt dat het verslag is opgesteld volgens een stapsgewijze aanpak.
EnglishThere we can go on supporting this process, step by step.
Daar kunnen we verder gaan met het ondersteunen van dit proces, stap voor stap.
EnglishReading the Commission's document, step-by-step, there is a clear agenda.
Indien u het Commissiedocument aandachtig bestudeert zult u zien dat het een duidelijk doel dient.
EnglishStep by step, Spinelli's achievement can now be seen in perspective.
Langzaam maar zeker kan de verdienste van Spinelli nu in het juiste perspectief worden gezien.
EnglishWe must recognise that the Montreal Protocol has progressed step by step.
Wij moeten ons er bewust van zijn dat het Protocol van Montreal langzaam maar zeker vooruitgang boekt.
EnglishI could conceive of a process of step-by-step agreements, so that a common way forward is assured.
Ik denk dat een soort stap-voor-stap-overeenkomst in dergelijk geval een uitkomst kan zijn.
EnglishEssentially, it does it by providing a smooth ramp of gradual step-by-step increment.
In essentie doet ze dat door te voorzien in een vlotte overgang van geleidelijke stapsgewijze vorderingen.

Synoniemen (Engels) voor "step by step":

step by step

Vergelijkbare vertalingen voor "step by step" in Nederlands

step zelfstandig naamwoord
by voorzetsel