"stealth" in het Nederlands

EN

"stealth" - vertaling Nederlands

EN

stealth {zelfstandig naamwoord}

volume_up
stealth (ook: furtiveness)
volume_up
heimelijkheid {de}

Voorbeeldzinnen voor "stealth" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishIn addition, the proceeds of the wavebands should never be seen as a stealth tax.
Verder mogen de opbrengsten van spectrum nooit als een verkapte belasting gezien worden.
EnglishThis is about in-house information and not in any way about investment control by stealth.
Dit is dus bedrijfsinterne informatie en zeker geen vermeende investeringscontrole.
EnglishThey are so important for a people that has been robbed of its identity by stealth.
Die zijn zo belangrijk voor een volk dat sluipenderwijs van zijn identiteit beroofd wordt.
EnglishAnd to understand that, you have to understand a little bit about how stealth works.
Om dit te begrijpen, moet je enigszins begrijpen hoe stealth werkt.
EnglishMany of the national immigration policies have in the past been simply conducted by stealth.
Het nationale immigratiebeleid van veel landen werd vroeger vaak met geheimzinnigheid omgeven.
EnglishLast time, we discussed the problems surrounding the OSCE mission in Minsk and its closure by stealth.
Vorige keer ging het over de problemen met de OVSE-missie in Minsk en de sluipende sluiting daarvan.
EnglishHey, Charlie, you ever hear of that word " stealth "?
Hé, Charlie, heb je ooit van het woord " stealth " gehoord?
EnglishAnd he said, "Well we were mostly breaking stealth."
Hij zei: "We waren voornamelijk stealth aan het breken".
EnglishThis is like the stealth bomber of the ocean.
Dit is zeg maar de onzichtbare bommenwerper uit de oceaan.
EnglishLet me give you just one example: Deutsche Post removed large numbers of post boxes throughout Germany by stealth.
De Deutsche Post heeft in heel Duitsland van de ene dag op de andere een groot aantal brievenbussen weggehaald.
EnglishWhat we are seeing is a new armament by stealth in the EU, and I can only issue the most fervent of warnings against it.
We zien dat bewapening hier in de EU tersluiks toeneemt, en daarvoor kan ik alleen maar ernstig waarschuwen.
EnglishThey're like a stealth tower installation program.
EnglishWith respect, I do not agree - my country does not agree - that by stealth the present position should be eroded.
Met alle respect, maar ik ben het er niet mee eens - en mijn land evenmin - dat het huidige standpunt heimelijk wordt uitgehold.
EnglishThe Prime Minister of Turkey is using the EU process for his own ends and attempting to Islamise the country by stealth.
De minister-president van Turkije slaat politieke munt buit het EU-proces en probeert het land onopvallend te islamiseren.
EnglishThe original wording could have led to the spinning off of subsidiaries and the breaking up of companies by stealth.
De oorspronkelijke tekst had de verzelfstandiging van dochtermaatschappijen en het opheffen van ondernemingen tot gevolg kunnen hebben.
EnglishPerhaps a stealth thing.
EnglishIf we're going to look for these stealth black holes at the center of galaxies, the best place to look is in our own galaxy, our Milky Way.
Als we op zoek gaan naar deze verholen zwarte gaten in het centrum van sterrenstelsels, dan is de beste plek om te zoeken onze eigen Melkweg.
EnglishThat is fundamental in moving forward in of the human rights questions raised today and it is even happening almost by stealth.
Dat is van essentieel belang om verder te komen in heel veel van de mensenrechtenkwesties die vandaag besproken zijn en dat gebeurt zelfs bijna onzichtbaar.
EnglishFor a long time, those ports have been trying to steal each others’ customers by means of large government investments, low rates and a great deal of stealth.
Reeds lang proberen die havens met grote overheidsinvesteringen, lage tarieven en veel geheimzinnigheid de klanten van elkaar af te snoepen.

Synoniemen (Engels) voor "stealth":

stealth
English