EN

steadfastness {zelfstandig naamwoord}

volume_up

Voorbeeldzinnen voor "steadfastness" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishHis steadfastness was particularly evident during the struggle for the so-called repairs clause.
Zijn volharding bleek vooral bij de discussie over de zogenaamde reparatieclausule.
EnglishOur steadfastness in this matter will help us to reach our goals.
Onze vastberadenheid in deze kwestie zal ons helpen om onze doelstellingen te bereiken.
EnglishFor me he is a heartening example of a politician who realises his vision of a better world with determination and steadfastness.
Hij is voor mij een bemoedigend voorbeeld van een politicus die zijn visie op een betere wereld doelgericht en vastberaden verwezenlijkt.
EnglishTerrorism can be defeated by the courage and steadfastness of communities and their leaders, to keep the peace process moving forward.
Het terrorisme kan worden verslagen door de moed en vastberadenheid van gemeenschappen en hun leiders, om het vredesproces voortgang te doen vinden.
EnglishThe obligation to intervene, invented to support causes that were far less just, must be applied to the Middle East with determination and steadfastness.
De plicht tot inmenging, die bedacht werd om veel minder rechtvaardige zaken te steunen, moet in het Midden-Oosten vastberaden en kordaat worden toegepast.
EnglishThe steadfastness shown by the Council and Parliament led the Commission to acknowledge that competition rules could not be systematically applied in the book sector.
De vastberadenheid van de Raad en het Parlement heeft de Commissie doen erkennen dat de mededingingsregels niet automatisch konden worden toegepast op de boekenbranche.

Synoniemen (Engels) voor "steadfastness":

steadfastness
steadfastly
steadfast