EN

stayed {voltooid deelwoord}

volume_up
stayed (ook: remained)
Those people who have stayed are intimidated, imprisoned and badly treated.
De mensen die zijn gebleven worden geïntimideerd, gevangengezet en slecht behandeld.
As an aside, it is curious that it is mainly women who have stayed for this debate.
Tussen twee haakjes, het is toch opmerkelijk dat er vooral vrouwen voor dit debat zijn gebleven.
Do not forget the Serbian people who have stayed behind in Kosovo.
Vergeet het Servische volk niet dat tot op heden in Kosovo is gebleven.

Voorbeeldzinnen voor "stayed" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

English'Once you have stayed here,' he said, 'you can stay for the rest of your life.'"
'Eens je hier woont,' zei hij, kan je er voor de rest van je leven blijven.'"
EnglishThe culture that got broken by the fine stayed broken when the fine was removed.
De cultuur die gebroken was door de boete bleef gebroken toen er geen boete meer was.
EnglishThose people who have stayed are intimidated, imprisoned and badly treated.
De mensen die zijn gebleven worden geïntimideerd, gevangengezet en slecht behandeld.
EnglishAnd I stayed inside of that water tank hoping my core temperature would start to drop.
Ik ging in die watertank, in de hoop dat mijn kerntemperatuur zou gaan dalen.
EnglishWhen I went home that night after getting my tattoo, I basically stayed up all night.
Toen ik thuiskwam nadat ik mijn tatoeage had laten zetten, bleef ik de hele nacht op.
EnglishWe not only did that, we stayed within the 75 % of growth that Mrs Thatcher insisted on.
Bovendien zijn wij binnen de 75 % groei gebleven waarop mevrouw Thatcher aandrong.
EnglishThe ancestor of the apes stayed in the trees; our ancestors went out onto the plain.
De voorouder van de mensapen bleef in de bomen. ~~~ Onze voorouders gingen de vlakte op.
EnglishTherefore, my first words should be to thank Mr Prodi, who has stayed.
Ik zou dan ook mijn dank willen betuigen aan de heer Prodi, die gebleven is.
EnglishAnd the ones that stayed on in Africa evolved into the gorillas, the chimpanzees and us.
Degene die in Afrika bleven evolueerden tot gorilla's, chimpansees en ons.
EnglishStayed in service till it was too rusty to fly, taken out of service.
Bleef in gebruik tot hij te verroest was om te vliegen, nu buiten gebruik.
English(Laughter) So it stayed in, and it was, and, you know, it was a good thing.
Zij niet." ~~~ (Gelach) Dus het bleef erin, en dat was een goede zaak.
EnglishBut the fact remains: the fundamental DNA of the automobile has stayed pretty much the same.
Maar dit blijft een feit: het fundamentele DNA van de auto is niet echt veel veranderd.
EnglishAs an aside, it is curious that it is mainly women who have stayed for this debate.
Tussen twee haakjes, het is toch opmerkelijk dat er vooral vrouwen voor dit debat zijn gebleven.
EnglishI would at this point also like to thank those colleagues who stayed on board in difficult moments.
Er zijn altijd genoeg collega's die bij een beetje zeegang het schip verlaten.
EnglishDo not forget the Serbian people who have stayed behind in Kosovo.
Vergeet het Servische volk niet dat tot op heden in Kosovo is gebleven.
EnglishI am particularly satisfied because we stayed within the financial perspective again.
Ik ben vooral tevreden omdat we dit keer ook weer binnen de financiële vooruitzichten zijn gebleven.
EnglishAnd she stayed at home to take care of me and my older brother.
Mijn moeder was huisvrouw. ~~~ Zij zorgde voor mij en mijn oudere broer.
EnglishUnfortunately, however, after the weekend, very few stayed in Johannesburg until the end.
Helaas zijn erg weinig afgevaardigden na het weekend tot het einde toe in Johannesburg gebleven.
EnglishI am one of the very few MEPs to have stayed in North Korea.
Ik ben een van die zeldzame Europese afgevaardigden die zelf in Noord-Korea is geweest.
EnglishThose were the stories that stayed with you...... that meant something.
Dat waren de verhalen die je bij bleven, die iets betekenden.