"stay-at-home" in het Nederlands

EN

"stay-at-home" - vertaling Nederlands

EN

stay-at-home {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
stay-at-home (ook: domestic, homey, homy)
stay-at-home
stay-at-home

Voorbeeldzinnen voor "stay-at-home" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishLet's think about Mexican streets: they're unsafe because of violence, so people stay at home.
angst. ~~~ Denk aan de straten van Mexico. ~~~ Ze zijn onveilig door het geweld...
EnglishFor a disabled person it means the freedom to travel or the restriction to stay at home.
Voor een gehandicapte betekent dit het verschil tussen vrij reizen of gedwongen thuis zitten.
EnglishMy father was a city worker all of his life, and my mother was a stay-at-home mom.
Mijn vader heeft zijn hele leven voor de gemeente gewerkt.
EnglishIn that world a woman is still a stay-at-home housewife or a sex object.
Daar is een vrouw nog steeds een huisvrouw of een seksobject.
EnglishThe critical question in Ireland is this: why did those who would normally have voted " yes " stay at home?
De kernvraag in Ierland is deze: waarom zijn degenen die " ja " zouden hebben gestemd thuis gebleven?
EnglishThat is the law in Austria, so that any working person can stay at home for one week in the year to care for his or her elderly family members.
In dat land kan iedere werknemer een week per jaar thuisblijven om bejaarde familieleden te verzorgen.
EnglishMr President, in the third millennium, a woman has to have the opportunity to decide whether she wants to work or stay at home.
-- Mijnheer de Voorzitter, in het derde millennium moet een vrouw zelf kunnen beslissen of zij wil werken of thuis wil blijven.
EnglishStay-at-home moms. ~~~ Right?
EnglishIs this designed to ensure that in future only the rich will be able to drive cars and that the bulk of the population will stay at home?
Wil men daarmee bereiken dat in de toekomst enkel nog de rijken kunnen autorijden en het grootste deel van de bevolking moet thuisblijven?
EnglishSo I will not, personally, I am saying this completely from a personal point of view, have a distinction made between women who work and women who stay at home.
Ik persoonlijk, en ik spreek nu uitsluitend uit eigen naam, zou niet willen dat deze twee groepen vrouwen tegenover elkaar worden gesteld.
EnglishI do not think so, and I should not like to go back to the times when women were asked to stay at home in the evenings so as not to be imprudent.
Ik dacht van niet, en ik wil liever ook niet terugkeren tot de tijden waarin men vrouwen zei dat ze 's avonds maar beter thuis konden blijven en niet onvoorzichtig moesten zijn.
EnglishThe electorate, whose frustration is so deep that they are not even supporting the reformers, are likely to vote with their feet and stay at home on election day.
De kiezers, die zich dusdanig zich gefrustreerd voelen dat ze de hervormers niet eens steunen, zullen op een andere manier stemmen, namelijk door thuis te blijven.
EnglishIf island youth is not tempted to stay at home, not only will unique island cultures disappear but valuable cultural heritages will be lost.
Als men de jonge eilandbewoners niet kan overhalen in hun geboortestreek te blijven, gaat er met het verdwijnen van de zeer unieke eilandcultuur een waardevolle culturele erfenis verloren.
EnglishIf there are no funds for day-nursery facilities or for sick, elderly or disabled people, it is often the women, wives and mothers who stay at home to look after them.
Als er geen geld is voor opvang of voor zieke, oude of gehandicapte mensen, zijn het vaak de vrouwen, echtgenotes en moeders die thuis blijven om voor ze te zorgen.
EnglishThese women should also receive the necessary financial support, should also have the right to stay at home with their young children, as do prosperous women who are happily married.
Ook die vrouwen moeten die uitkering krijgen en moeten, net zoals welgestelde vrouwen met een gelukkige echtgenoot, bij hun kleine kinderen kunnen blijven.
EnglishWomen do not work; only one in four women has a job and many semi- and unskilled rural women opt to stay at home given the lack of opportunities to work.
De vrouwen zijn niet aan het werk, slechts één op de vier vrouwen heeft een baan en veel laaggeschoolde plattelandsvrouwen kiezen ervoor thuis te blijven bij gebrek aan mogelijkheden om te werken.
EnglishIt can only oppose legislative documents of the European Commission if there are more voters in favour than stay-at-home voters, including those abstaining and those voting against.
Ingaan tegen wetsteksten van de Europese Commissie kan het uiteindelijk slechts als er meer voorstemmers zijn dan thuisblijvers, stemonthouders en tegenstemmers tezamen.
EnglishIn the suburbanized, dual-income United States, stay-at-home moms are actually missing the social infrastructure that comes from extended family and local, small-scale neighborhoods.
In de voorstedelijke Verenigde Staten, met dubbele inkomens, missen thuisblijvende moeders de sociale infrastructuur die komt uit de uitgebreide familie en locale, kleinschalige buurten.

Synoniemen (Engels) voor "stay-at-home":

stay-at-home
English

Vergelijkbare vertalingen voor "stay-at-home" in Nederlands

stay zelfstandig naamwoord
home zelfstandig naamwoord
home bijwoord
at voorzetsel