"to stay alive" in het Nederlands

EN

"to stay alive" - vertaling Nederlands

EN

to stay alive {werkwoord}

volume_up
to stay alive
volume_up
in leven blijven {ww.}

Voorbeeldzinnen voor "to stay alive" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThey are to stay alive, to earn a living, to not become HIV positive.
Het gaat om overleven, in je levensonderhoud voorzien, niet seropositief worden.
EnglishWe hope that the spirit of freedom will stay alive in Belarus.
Wij hopen dan ook dat de geest van vrijheid door Wit-Rusland zal blijven waren.
EnglishThe form of wealth in those days was enough food to stay alive.
De vorm van rijkdom in die dagen was voldoende voedsel om in leven te blijven.
EnglishI don't have to stay alive that much longer anyway
Ik hoef toch niet zo lang meer te blijven leven
EnglishYou want to stay alive, you stay with me.
EnglishEverybody in this room, if you stay alive, is going to be affected by what's happening in cities in this extraordinary phenomenon.
Iedereen in deze zaal zal, als hij blijft leven, de impact voelen van wat er gebeurt in de steden door dit bijzondere fenomeen.
EnglishIf you wanna stay alive.
EnglishHe looks like he's resting peacefully, but in fact he's struggling to stay alive because he can't regulate his own body temperature.
Hij ziet eruit alsof hij rustig slaapt, maar eigenlijk worstelt hij om in leven te blijven omdat hij zijn eigen lichaamstemperatuur niet kan regelen.
EnglishPeople who suffer from these diseases have a life sentence: they do not die, they stay alive and their condition degenerates.
Mensen die aan deze ziekten lijden, zijn tot levenslang veroordeeld: zij sterven niet, zij blijven leven, maar hun gezondheidstoestand gaat steeds verder achteruit.
EnglishWhat is plotted here is metabolic rate -- how much energy you need per day to stay alive -- versus your weight, your mass, for all of us bunch of organisms.
Wat hier wordt uitgezet, is stofwisseling - hoeveel energie je per dag nodig hebt om in leven te blijven - versus je gewicht, je massa, voor ons stelletje organismen.
EnglishAstronauts and aquanauts alike really appreciate the importance of air, food, water, temperature -- all the things you need to stay alive in space or under the sea.
Zowel astronauten als aquanauten zijn erg gesteld op het belang van lucht, voedsel, water en temperatuur, alles wat je nodig hebt om in de ruimte of onder zee te overleven.

Vergelijkbare vertalingen voor "to stay alive" in Nederlands

alive bijvoeglijk naamwoord
stay zelfstandig naamwoord
to be alive werkwoord
Dutch
to come alive werkwoord
to keep alive werkwoord
stay dope tussenwerpsel