EN

station {zelfstandig naamwoord}

volume_up
station (ook: stage, stop, terminal)
And we gave every station half a minute extra for advertising to earn more money.
We gaven elk station een halve minuut extra voor reclame om meer geld te verdienen.
Did that say " Grand Central Station " or " my aunt's constipation "?
Zeiden ze nou Centraal Station of Tante Sjaan's Balkon?
It departed, with perhaps unfortunate symbolism, from Waterloo Station six months ago.
Misschien is de symboliek wat ongelukkig, maar het begon zes maanden geleden in Waterloo Station.
I repeat, we do not have - to borrow a phrase - " ideas above our station ".
Ik herhaal nog maar eens de uitspraak dat " wij niet boven onze stand willen leven ".
We know that no nuclear power station is completely safe, and that some are not technically up to date in other respects of relevance to safety.
Wij weten dat geen enkele kerncentrale helemaal veilig is en dat verschillende centrales qua veiligheidsvoorzieningen achterlopen bij de huidigre stand van de techniek.
Not much, apparently, since some athletes - a minority, I am glad to say - are refusing to stay in the Olympic village, considering it to be below their station.
Niet veel klaarblijkelijk, want er zijn atleten, gelukkig een minderheid, die een onderkomen in het olympisch dorp weigeren omdat dat dat beneden hun stand zou zijn.
We all know how popular local radio stations are in our Member States and so it is important to consolidate radio.
We weten allemaal hoe populair plaatselijke radiozenders in onze lidstaten zijn, dus het is belangrijk dat we de positie van de radio versterken.
The disturbing trend towards media concentration at national level is resulting in monopolies and the dominance of certain television stations and their production companies.
De onrustwekkende tendens tot mediaconcentratie op nationaal niveau leidt tot monopoliesituaties en tot een dominante positie van bepaalde televisiezenders en hun productiemaatschappijen.
station (ook: echelon, grade, rank, rate, tier)
station (ook: post, stand)
station (ook: stop)
... de halte voor de ondergrondse?
NL

station {het}

volume_up
We gaven elk station een halve minuut extra voor reclame om meer geld te verdienen.
And we gave every station half a minute extra for advertising to earn more money.
Zeiden ze nou Centraal Station of Tante Sjaan's Balkon?
Did that say " Grand Central Station " or " my aunt's constipation "?
Misschien is de symboliek wat ongelukkig, maar het begon zes maanden geleden in Waterloo Station.
It departed, with perhaps unfortunate symbolism, from Waterloo Station six months ago.
Mevrouw de Voorzitter, wij zijn nu met deze belangrijke richtlijn bij het station van bestemming aangekomen.
Madam President, we have reached the final stage of this major directive.
station (ook: terminal)

Voorbeeldzinnen voor "station" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishAnd it ends up that you'd do swapping less times than you stop at a gas station.
En het blijkt dat je minder vaak zou verwisselen dan je nu stopt om te tanken.
EnglishMany parties in Slovenia consider that power station to be completely unsafe.
Veel Sloveense partijen zijn van mening dat deze centrale volstrekt onveilig is.
EnglishAnd we gave every station half a minute extra for advertising to earn more money.
We gaven elk station een halve minuut extra voor reclame om meer geld te verdienen.
EnglishThe train of history is pulling out of the station; let us take it together.
Er is een historisch proces in gang gezet; laten we ons er allemaal bij aansluiten.
EnglishIt reads: Seoul, 22 injured in accident in South Korean nuclear power station.
Bij een ongeval in een kerncentrale in Seoel zijn 22 mensen gewond geraakt.
EnglishThe decision to shut down the nuclear power station at Chernobyl will be carried out.
Het besluit tot sluiting van de kerncentrale in Tsjernobyl moet worden uitgevoerd.
EnglishI saw this church in Dusseldorf..... made of I i mestone, big as a trai n station.
Ik zag een kerk in Dusseldorf... gemaakt van kalksteen, zo groot als een treinstation.
EnglishThen the efficiency of such a base station is only at about five percent.
De efficiëntie van een dergelijk basisstation is slechts ongeveer vijf procent.
EnglishIf I inject you with this... can I make you shoot somebody at the police station?
Als ik je hiermee inspuit, kan ik je dan iemand laten neerschieten op het politiebureau?
EnglishI repeat, we do not have - to borrow a phrase - " ideas above our station ".
Ik herhaal nog maar eens de uitspraak dat " wij niet boven onze stand willen leven ".
EnglishAnd in that space station we have the genetic material, the chromosomes, within a nucleus.
In dat ruimtestation zit genetisch materiaal, de chromosomen, binnen een kern.
EnglishThe Temelin nuclear power station is a yardstick of the credibility of this House.
De kerncentrale van Temelin is een toetssteen voor de geloofwaardigheid van dit Parlement.
EnglishI visited the Abu Nawas raw water pumping station and the big Al Yarmouk hospital.
Ik heb het pompstation voor ruw water Abu Nawas en het grote ziekenhuis Al Yarmouk bezocht.
EnglishMr President, I visited the Temelin power station that is under construction.
Mijnheer de Voorzitter, ik heb de kerncentrale van Temelin bezocht toen deze werd gebouwd.
EnglishI'm working at a gas station on the outskirts of Santa Barbara, California.
Ik werk in een benzinestation in de rand van Santa Barbara, Californië.
EnglishShould an Ignalina nuclear power station price-dump on the European market?
Mag een kerncentrale in Ignalina op de Europese markt aan dumping doen?
EnglishAs regards the nuclear power station at Kozloduy, I should like to say the following.
Wat betreft de kerncentrale van Kozlodoej, wil ik het volgende zeggen.
EnglishAnd if we had it plotted correctly, I think the International Space Station would have it, too.
Zelfs in het internationaal ruimtestation ISS als we het juist hadden ingesteld.
EnglishWhile I was there on the delegation I visited a coalmine and a thermal power station.
Als lid van de delegatie heb ik in Noord-Korea een kolenmijn en een warmtecentrale bezocht.
EnglishThis power station has by no means come to the end of its useful life.
Deze centrale is nog lang niet aan het einde van zijn nuttige levensduur.

Synoniemen (Engels) voor "station":

station
bus station
filling station
gas station