"state secretary" in het Nederlands

EN

"state secretary" - vertaling Nederlands

EN

state secretary {zelfstandig naamwoord}

volume_up
1. politiek
state secretary
I see that Mr Diller, Parliamentary State Secretary in the Federal Ministry of Finance, is with us.
Ik zie de heer Diller, de staatssecretaris van het Duits ministerie van Financiën.
Yesterday, I listened to State Secretary Ekström, who is responsible for the European Council in Stockholm.
Gisteren luisterde ik naar staatssecretaris Ekström, die verantwoordelijk is voor de top van Stockholm.
Although the State Secretary has gone, I am sure that the representatives of the Council will pass this on to him.
De staatssecretaris is weliswaar afwezig, maar ik ben ervan overtuigd dat de vertegenwoordigers van de Raad hem hierover zullen inlichten.

Voorbeeldzinnen voor "state secretary" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishSecretary of State Rice’ s statement begged more questions than it answered.
De verklaring van minister Rice heeft meer vragen opgeroepen dan ze beantwoord.
EnglishThe Secretary of State says that it is based on justice and everyone is a winner.
Mevrouw Mowlam zegt dat dit rechtvaardig is en dat iedereen hierbij wint.
EnglishBut let's face it, the Secretary of State doesn't know much about Iran.
Maar wees nou eerlijk, de minister van buitenlandse zaken weet niet veel over Iran.
EnglishAnd I really dedicated myself to that, both at the U.N. and then as Secretary of State.
Dat heb ik mezelf voorgenomen zowel op de VN als later als minister van Buitenlandse Zaken.
EnglishAfter a great deal of discussion with Mr de Miguel, the Secretary of State, we have now managed it.
Na veel discussies met staatssecretaris De Miguel is ons dit nu eindelijk gelukt.
EnglishI see that Mr Diller, Parliamentary State Secretary in the Federal Ministry of Finance, is with us.
Ik zie de heer Diller, de staatssecretaris van het Duits ministerie van Financiën.
EnglishThis actually happened in the Netherlands, not least thanks to the efforts of Secretary of State Verstand.
In Nederland is dat gebeurd mede dankzij de inspanningen van staatssecretaris Verstand.
EnglishWe were preceded by the American Secretary of State, Madeleine Allbright.
Vóór ons had de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Madeleine Albright, reeds besprekingen gevoerd.
EnglishI should particularly like to single out Secretary-of-State Winkler.
In het bijzonder wil ik staatssecretaris Winkler danken.
EnglishWhen I was Secretary of State, there were only 13 other women foreign ministers.
Toen ik minister van Buitenlandse Zaken was waren er slechts 13 andere vrouwelijke ministers van Buitenlandse Zaken.
EnglishWhere is Secretary of State Powell's exit strategy?
Waar is de exitstrategie van minister van buitenlandse zaken Powell?
EnglishAs one American secretary of state said, food is the best weapon of the future.
Zoals een Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken ooit heeft gezegd: " Voedsel is het beste wapen van de toekomst ".
EnglishI went to Hungary myself in October, at the invitation of the Secretary of State for culture.
Ik ben oktober laatstleden zelf naar Hongarije afgereisd, op uitnodiging van de staatssecretaris van Cultuur.
EnglishThis is completely refuted by the French Secretary of State.
Welnee, zegt de Franse staatssecretaris, hoe komt u erbij.
EnglishI do hope, therefore, that you will support the Secretary of State for Scotland in his battle for Objective 1.
Ik hoop dus dat u de minister voor Schotland in zijn strijd voor doelstelling 1 zult steunen.
EnglishThat has been said by both Secretary of State Colin Powell and Assistant Secretary of State Marc Grossman.
Dit is zowel door minister van Buitenlandse Zaken Powell als door vice-minister Grossman bevestigd.
EnglishAnd I've played everything from a vengeful ghost in the time of slavery to Secretary of State in 2004.
Ik heb alles gespeeld: van een wraakzuchtige geest in de tijd van slavernij tot Staatssecretaris in 2004.
EnglishYesterday, I listened to State Secretary Ekström, who is responsible for the European Council in Stockholm.
Gisteren luisterde ik naar staatssecretaris Ekström, die verantwoordelijk is voor de top van Stockholm.
EnglishThank you, Secretary of State, for your answer.
- Hartelijk dank, mijnheer de minister, voor uw antwoord.
EnglishYou are European Commissioner for Agriculture, not Under Secretary of State for Agriculture of the United States.
U bent de Europese commissaris van landbouw en niet de Amerikaanse onder-staatssecretaris van Landbouw.

Vergelijkbare vertalingen voor "state secretary" in Nederlands

secretary zelfstandig naamwoord
state zelfstandig naamwoord
state of mind zelfstandig naamwoord
company secretary zelfstandig naamwoord
state of play zelfstandig naamwoord
state of being in love zelfstandig naamwoord
state police zelfstandig naamwoord
bilingual secretary zelfstandig naamwoord