"state of war" in het Nederlands

EN

"state of war" - vertaling Nederlands

EN

state of war {zelfstandig naamwoord}

volume_up
The concept of a state of war best describes the situation.
De toestand valt nog het best te omschrijven met de term " oorlogstoestand ".
We approve of close relations between the EU and Armenia, but Armenia is still in a state of war with Azerbaijan.
Ze zijn voor nauwe betrekkingen van de EU met Armenië, maar Armenië bevindt zich nog in oorlogstoestand met Azerbaidzjan.

Voorbeeldzinnen voor "state of war" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishIn practice, Sudan has been in a state of war ever since it gained independence.
Soedan verkeert eigenlijk vanaf de onafhankelijkheid in staat van oorlog.
EnglishThe concept of a state of war best describes the situation.
De toestand valt nog het best te omschrijven met de term " oorlogstoestand ".
EnglishThe creation of networks or contact points in each Member State for war crimes is extremely important.
De instelling van een netwerk van aanspreekpunten voor oorlogsmisdadigers in alle lidstaten is buitengewoon belangrijk.
EnglishWe approve of close relations between the EU and Armenia, but Armenia is still in a state of war with Azerbaijan.
Ze zijn voor nauwe betrekkingen van de EU met Armenië, maar Armenië bevindt zich nog in oorlogstoestand met Azerbaidzjan.
EnglishBut in non-professional circles within America, it arouses so much hostility -- (Laughter) -- that it's fair to say that American biologists are in a state of war.
Maar in niet-professionele kringen binnen Amerika, wekt ze zoveel vijandigheid op -- (Gelach) -- dat men gerust kan stellen dat Amerikaanse biologen in oorlog zijn.
EnglishThe problem of the blockade would then resolve itself automatically, for that blockade depends directly on this state of war and could be lifted if a peaceful settlement were achieved.
Het probleem van de blokkade zou dan vanzelf worden opgelost, want de blokkade houdt rechtstreeks verband met deze oorlogssituatie en zal met een vredesregeling kunnen worden opgeheven.
EnglishWithout a doubt, the state of war and the economics of war then precipitated events into a genuine crisis for the airlines which has already had extreme consequences for Sabena and Swissair.
De staat van oorlog en de oorlogseconomie hebben er onmiskenbaar toe geleid dat de reële crisis in de luchtvaart is verergerd, met als uiterste consequentie het faillissement van Sabena en Swissair.
EnglishThen there is the fact that insurance companies have decided to raise insurance premiums for both passengers and aeroplanes in the case of accidents due to a state of war or to acts of terrorism.
Voorts hebben de verzekeringsmaatschappijen besloten om de premies voor passagiers en vliegtuigen bij ongevallen die het gevolg zijn van oorlogssituaties of terroristische aanslagen te verhogen.

Synoniemen (Engels) voor "state of war":

state of war
English

Vergelijkbare vertalingen voor "state of war" in Nederlands

of voorzetsel
war zelfstandig naamwoord
state zelfstandig naamwoord
state of mind zelfstandig naamwoord
act of war zelfstandig naamwoord
violence of war zelfstandig naamwoord
state of play zelfstandig naamwoord
state of being in love zelfstandig naamwoord
state of emergency zelfstandig naamwoord