"Stanley" in het Nederlands

EN

"Stanley" - vertaling Nederlands

NL
NL

"Stanley" - vertaling Engels

EN
EN

Stanley {eigennaam}

volume_up
1. geografie
Stanley
And this is a website of a guy who's selling brand new parts for the Stanley automobile.
Dit is een website van iemand die nieuwe onderdelen voor de Stanley auto verkoopt.
I will not let myself be manipulated by you, Stanley.
Ik laat me niet door jou manipuleren, Stanley.
En kijk eens naar je eigen situatie, Stanley.
NL

Stanley {eigennaam}

volume_up
1. geografie
Stanley
Dit is een website van iemand die nieuwe onderdelen voor de Stanley auto verkoopt.
And this is a website of a guy who's selling brand new parts for the Stanley automobile.
Ik laat me niet door jou manipuleren, Stanley.
I will not let myself be manipulated by you, Stanley.
En kijk eens naar je eigen situatie, Stanley.
And look at your situation, Stanley.

Voorbeeldzinnen voor "Stanley" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishAnd this is a website of a guy who's selling brand new parts for the Stanley automobile.
Dit is een website van iemand die nieuwe onderdelen voor de Stanley auto verkoopt.
EnglishAnd I went up to apologize to him, and he said, "Stanley, I thought you did great."
Ik bood mijn verontschuldigingen aan en hij zei, "Stanley, ik vind dat je het fantastisch gedaan hebt."
EnglishIn fact, they're so around that you can buy new parts for a Stanley steam automobile.
Sterker nog, ze zijn er nog in die mate dat je nieuwe onderdelen voor een Stanley stoomauto kan kopen.
EnglishInterestingly, Stanley Milgram and I were in the same high school class in James Monroe in the Bronx, 1954.
Stanley Milgram en ik zaten op dezelfde middelbare school in de James Monroe in de Bronx, 1954.
EnglishI will not let myself be manipulated by you, Stanley.
EnglishLet me break it down to you, Stanley, one last time.
Laat het me je nog één keer uitleggen, Stanley.
EnglishWell, she doesn't want to see you, Stanley.
Nou, ze wil niet dat je haar komt opzoeken, Stanley.
EnglishJust in time to watch Stanley find our worm.
Net op tijd om te zien hoe Stanley onze worm vindt.
EnglishYou should've let me buy you a suit, Stanley.
EnglishI'm not here to suck your dick, Stanley.
EnglishAnd look at your situation, Stanley.
EnglishA survey from Morgan Stanley reveals that Europe's largest companies are planning to make 40 % of their investments outside the European Union.
Het is glashelder dat de soort met uitsterven wordt bedreigd, als er niet daadkrachtig wordt opgetreden.
EnglishDo you like tequila, Stanley?
EnglishYou're a rich man, Stanley.
EnglishStanley, you want to get wet?
EnglishStop calling me that, Stanley.
EnglishLook, Stanley, I like you.
EnglishYou're wrong, Stanley.
EnglishThat's right, Stanley.
EnglishStanley, are you okay?

Synoniemen (Engels) voor "Stanley":

Stanley