"to stand ground" in het Nederlands

EN

"to stand ground" - vertaling Nederlands

EN

to stand ground {werkwoord}

volume_up

Voorbeeldzinnen voor "to stand ground" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishRapporteurs simply need to have the courage to stand their ground.
Een rapporteur moet de moed op kunnen brengen om standvastig te zijn.
EnglishStand your ground. ~~~ Puff up and just look it in the eye and it may not want to fight you."
Kijk hem pal in de ogen en maak je zo groot mogelijk en misschien wil hij wel niet met je vechten."
EnglishWe as a Parliament must stand our ground on that point.
We moeten op dat punt als Parlement bij ons standpunt blijven.
English♫ Now that I got a chance to stand my ground
♫ Nu ik de kans heb mijn plaats in te nemen ♫
EnglishThey have decided to stand their ground and to withdraw the proposal for a moratorium, or at least to block it.
Men heeft besloten om de zaak hard aan te pakken, om het voorstel voor een moratorium in te trekken of op zijn minst tegen te houden.
EnglishWe stand our ground.
EnglishOne opportunity will be the Gothenburg Summit and the summit with Mr Bush, at which the EU must stand its ground with regard to the Kyoto Protocol.
Een gelegenheid daartoe vormen de Top van Göteborg en de Top met president Bush, waar het van belang is dat de EU vasthoudt aan het Protocol van Kyoto.
EnglishHistory will note that some governments dared to raise their voices in opposition and stand their ground in the face of pressure, slander and even threats.
Staatshoofden en regeringsleiders hebben nee durven zeggen en zich niet van de wijs laten brengen door druk van buitenaf, laster of dreigementen.
EnglishThese concepts and what they stand for are gaining ground in French society and I hope that this interest will be exported to the rest of Europe.
De inhoud van deze begrippen wint steeds meer terrein in de Franse samenleving en ik hoop dat die belangstelling ook naar de rest van Europa uitgevoerd zal worden.
EnglishThe Commission is then always faced with the problem of whether it should stand its ground and defend Parliament's amendments to the bitter end or bring the matter to a close.
Dan zit de Commissie altijd met het probleem: moet ik nu volhouden, moet ik de amendementen van het Parlement tot het uiterste verdedigen, of komen wij toch tot een afronding van deze zaak?

Vergelijkbare vertalingen voor "to stand ground" in Nederlands

stand zelfstandig naamwoord
ground zelfstandig naamwoord
ground werkwoord
Dutch
ground bijvoeglijk naamwoord
Dutch