EN

stamp {zelfstandig naamwoord}

volume_up
It's smaller than a postage stamp, and it can generate power just by being attached to your shirt as you move.
Kleiner dan een postzegel, en hij kan stroom opwekken door gewoon aangesloten te zijn op je T-shirt als je beweegt.
It would be their pockets which would be hit hardest if VAT was put onto the price of a stamp.
Als BTW wordt geheven op de prijs van een postzegel, worden zij het hardst in hun portemonnee getroffen.
We actually take a very small piece of the bladder from the patient -- less than half the size of a postage stamp.
We nemen een heel klein stukje van de blaas van de patiënt - minder dan de helft van de grootte van een postzegel.
It is not right that a minority put its stamp on the whole of Europe.
Het is niet goed dat een minderheid zijn stempel op heel Europa drukt.
So I put a big C stamp on your forehead and then I say, "Here's a unicycle."
Dus zet ik een grote C-stempel op je voorhoofd en zeg ik: "Hier is een eenwieler."
In this regard, too, Parliament has put its stamp on the legislation in no uncertain terms.
Ook hier heeft het Europees Parlement duidelijk zijn stempel op de wetgeving gedrukt.
stamp (ook: die)
NL

stamp {de}

volume_up
stamp (ook: trap, schop)

Voorbeeldzinnen voor "stamp" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishIn order to stamp out child pornography, we need a multi-disciplinary approach.
De bestrijding van kinderporno vraagt dus om een multidisciplinaire aanpak.
EnglishSo I put a big C stamp on your forehead and then I say, "Here's a unicycle."
Dus zet ik een grote C-stempel op je voorhoofd en zeg ik: "Hier is een eenwieler."
EnglishIt's what made you smack your baby brother, stamp on a cockroach, scratch your mother.
Het liet je je broertje slaan, op een kakkerlak staan en je moeder krabben.
EnglishWe need to go to the root of the problem if we want to stamp out fraud.
Om de fraude effectief uit te roeien, moeten wij het euvel bij de wortel aanpakken.
EnglishIt is the famous increase of a penny per stamp, or no increase at all.
Het is de beroemde prijsstijging met, oftewel überhaupt geen prijsstijging.
EnglishIn this regard, too, Parliament has put its stamp on the legislation in no uncertain terms.
Ook hier heeft het Europees Parlement duidelijk zijn stempel op de wetgeving gedrukt.
EnglishAnd the Afghan soldier was so surprised to see me that he forgot to stamp my passport.
Een Afghaanse soldaat was zo verrast me te zien dat hij vergat mijn paspoort af te stempelen.
EnglishNonetheless, society is proving to be unable to stamp out this scourge.
Toch staat de maatschappij blijkbaar machteloos tegenover deze gesel.
EnglishIt is not right that a minority put its stamp on the whole of Europe.
Het is niet goed dat een minderheid zijn stempel op heel Europa drukt.
EnglishThe Labour Government is determined to do all in its power to stamp out this vile trade.
De Britse Labourregering doet er alles aan om paal en perk te stellen aan deze vunzige handel.
EnglishThe Commission is being called upon to rubber stamp the 18 projects submitted by the governments.
Dan zal zij een stempel zetten op de achttien door de regeringen ingediende projecten.
EnglishThe key is to stamp it out in the world if at all possible.
Het is belangrijk de vogelgriep, indien mogelijk, in de hele wereld uit te roeien.
EnglishI wholeheartedly agree - no-one would disagree - that we have to stamp out fraud and corruption.
Wij zijn het er allemaal over eens dat wij fraude en corruptie volledig moeten uitbannen.
EnglishParliament is not a rubber stamp, it has the power of codecision.
Het Parlement is geen marionet, het heeft medebeslissingsbevoegdheid.
EnglishWe didn't qualify for medical treatment, no food stamp, no GR,
We hadden geen recht op gezondheidszorg, geen voedselbonnen, geen [???]
EnglishNow the EU wants to stamp its dead hand of inefficiency on it.
Nu wil de EU haar dodelijke stempel van inefficiëntie erop drukken.
EnglishWe have practical measures, working with the media, to stamp out this cancer from the game.
We kunnen praktische maatregelen nemen en met de media samenwerken om dit kankergezwel te verwijderen.
EnglishWhat of a stamp of quality for foodstuffs free from genetic modification?
Waar blijft het keurmerk voor genvrije levensmiddelen?
EnglishLike hunger and thirst, it's almost impossible to stamp out."
Zoals honger en dorst, is het bijna onmogelijk het uit te doven."
EnglishHowever, I should like to point out once again that they will not be enough to stamp it out singlehandedly.
Deze maatregelen alleen volstaan echter niet om het geweld te beteugelen.