EN

stale {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
stale (ook: aged, old)
stale
When the incoming Presidency sets out its programme, it can often sound a little stale or bored and the reaction to it is also stale.
Wanneer het aantredend voorzitterschap zijn programma uiteenzet, klinkt dat soms een beetje oudbakken of saai, en de reacties erop zijn vaak net zo ongeïnspireerd.
stale (ook: mouldy, musty)
NL

stal {de}

volume_up
En dat deed me weer denken aan de stal waar ik toen ik twaalf was in de weekenden werkte,
And that brought back to me the stable I worked on weekends when I was 12,
Ik heb meegemaakt hoe de orkaan de pannen van onze stal rukte, en ik heb gezien hoe onze privé-bossen eruit zagen.
I have seen how the hurricane took the roof off our stable and I have seen the state our private woods are in.
Wat het consumentenbeleid van de Europese Unie betreft is voor mij " van de stal naar de toonbank " duidelijk de leus van het jaar.
In the domain of EU consumer policy, I believe 'from stable to table ' has few rival claimants to the title of Expression of the Year.
stal (ook: box, kraampje)
Zoals we weten, begint de vleesproductie in de stal.
We know that meat production begins in the stall.
Bovendien is het reeds bewezen dat een goede hygiëne in de stal het gebruik van groeihormonen totaal overbodig maakt.
It is also a recognizedd fact that if farmers ensure good stall hygiene, using growth agents is totally unnecessary.
In landen die niet aan de actie deel kunnen nemen, blijven de runderen op stal staan.
In countries which cannot incinerate, cattle are left standing in their stalls.

Voorbeeldzinnen voor "stale" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishYet positive developments can sometimes leave a stale after-taste.
Maar ook positieve ontwikkelingen kunnen soms een bijsmaakje hebben.
EnglishIf we vote tomorrow the issue will sink without trace: stale news as far as the press is concerned.
Als wij morgen stemmen, gaat heel de zaak echter de mist in en zal de pers daaraan volstrekt geen aandacht meer schenken.
EnglishI didn't even mind the warm, stale refrigerator.
Ik raakte zelfs gewend aan de warme, muffe koelkast.
EnglishI smell like stale coffee.
EnglishWhen the incoming Presidency sets out its programme, it can often sound a little stale or bored and the reaction to it is also stale.
Wanneer het aantredend voorzitterschap zijn programma uiteenzet, klinkt dat soms een beetje oudbakken of saai, en de reacties erop zijn vaak net zo ongeïnspireerd.
EnglishThe stale religious prejudices against Islam reach out and transform the EU's powerful elite into obedient slaves on the American triumphal chariot.
De belegen religieuze vooroordelen tegen de islam verspreiden zich en veranderen de machthebbers binnen de EU in gehoorzame slaven achter de Amerikaanse triomfwagen.
EnglishWhat remains is a stale aftertaste of zero options on the central questions of employment, health protection and democratic progress in the Union.
De Top laat echter een wrange nasmaak van onopgeloste problemen op de belangrijkste terreinen na: de werkgelegenheid, de gezondheidsbescherming en de democratische ontwikkeling van de Unie.

Synoniemen (Engels) voor "stale":

stale