"staff members" in het Nederlands

EN

"staff members" - vertaling Nederlands

EN

staff members {meervoud}

volume_up
staff members (ook: employees)
They are children of assistants, staff members or of the members themselves.
Het zijn kinderen van assistenten, personeelsleden of van de leden zelf.

Voorbeeldzinnen voor "staff members" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThe Directorate General for the Budget trained over 1 000 members of staff last year.
Het directoraat-generaal heeft het afgelopen jaar ruim duizend medewerkers opgeleid.
EnglishOne year further on we see that only three new members of staff have been appointed.
Wij kunnen een jaar later constateren dat er slechts drie zijn aangesteld.
EnglishThey are children of assistants, staff members or of the members themselves.
Het zijn kinderen van assistenten, personeelsleden of van de leden zelf.
EnglishMany members of staff are unable to reach the hospital at the moment.
Een groot deel van het personeel geraakt momenteel evenmin in het ziekenhuis.
EnglishI would particularly like to thank the staff members who have had to work exceptionally hard.
Met name wil ik alle medewerkers die buitengewoon hard hebben moeten werken, bedanken.
EnglishAt the moment the Commission only has two members of staff to carry out these tasks.
De Commissie beschikt momenteel slechts over twee ambtenaren voor de uitvoering van deze taken.
EnglishLast year's resolution called for the appointment of fifteen additional members of staff.
In de resolutie van vorig jaar werd verzocht om vijftien extra personeelsleden aan te stellen.
EnglishIt shall ensure that the rights of the members of staff are safeguarded.
Hij ziet toe op de vrijwaring van de rechten van het personeel.
EnglishI hope and trust that all Members and all members of staff will make every effort to attend.
Ik hoop en vertrouw erop dat alle afgevaardigden en alle personeelsleden echt zullen proberen aanwezig te zijn.
EnglishLet me express, by way of conclusion, my gratitude to all the staff and members of the Committee on Budgets.
Ik wil besluiten met woorden van dank aan alle medewerkers en collega's van de Begrotingscommissie.
EnglishI believe it is essential that reports from pilots and other staff members be made to their own company.
Volgens mij is het van essentieel belang dat piloten en ander personeel rapporteren aan hun eigen bedrijf.
EnglishStraight in front of me I can see at least four people, just in this row here, who are Group staff - not Members.
Hier recht voor me zie ik minstens vier mensen, in deze rij hier, die fractiemedewerkers zijn en geen leden.
EnglishIt is not only the staff but also the members of the institutions and bodies who will cooperate fully with OLAF.
Niet alleen de personeelsleden, maar ook de leden van de instellingen en organen zullen met het OLAF nauw samenwerken.
EnglishPlease could you do something for the members of staff!
EnglishGermany, for example has 5.7 members of staff for every expenditure of 10 million dollars, whereas we have 2.7.
Het voorbeeld van Duitsland: dat heeft 5, 7 medewerkers voor elke uitgave van tien miljoen dollar waar wij er 2, 7 hebben.
EnglishThis issue caused some problems today between myself and some members of staff, and I do not want a repeat of this.
Deze kwestie heeft vandaag voor wat problemen gezorgd tussen mezelf en enkele personeelsleden en ik wil niet dat dit nog eens gebeurt.
EnglishThat approach deserves support, but it anticipates that some members of staff are not capable of adapting to the new tasks.
Dat is aanvaardbaar, maar naar verwachting zal een deel van het personeel niet de juiste kwalificaties hebben voor de nieuwe taken.
EnglishMoreover, financial support will be given to both students and educational staff members who are participating in the Erasmus World initiative.
Bovendien zullen studenten en docenten die deelnemen aan het ERASMUS WORLD-programma financiële steun ontvangen.
EnglishI hope now that all Members and all members of staff observe the no-smoking areas across the whole of the European Parliament building.
Ik hoop dat alle parlementsleden en personeelsleden overal in het parlementsgebouw de rookvrije zones in acht zullen nemen.
EnglishQuite rightly, access to certain parts of the building was denied and Members and staff were evacuated from one part to another.
Er werd terecht besloten om de toegang tot bepaalde delen van het gebouw te verbieden en het personeel te evacueren naar een veilige plaats.

Synoniemen (Engels) voor "staff member":

staff member
English

Vergelijkbare vertalingen voor "staff members" in Nederlands

staff zelfstandig naamwoord
staff member zelfstandig naamwoord
party members zelfstandig naamwoord
staff management zelfstandig naamwoord
staff of life zelfstandig naamwoord
staff planning zelfstandig naamwoord
family members zelfstandig naamwoord
staff handbook zelfstandig naamwoord
staff meeting zelfstandig naamwoord
staff room zelfstandig naamwoord
staff policy zelfstandig naamwoord