"stab" in het Nederlands

EN

"stab" - vertaling Nederlands

NL
volume_up
stabbed {volt.deelw.}
EN

stab {zelfstandig naamwoord}

volume_up
Flexible interpretations and relativisation of the Pact are a stab in the back for these courageous governments.
Flexibele interpretaties en relativering van het Pact betekenen een steek in de rug voor die moedige regeringen.

Voorbeeldzinnen voor "stab" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishSo, the smasher raptorial appendage can stab with a point at the end, or it can smash with the heel.
Het roofaanhangsel kan dus spietsen met een punt op het eind, of knallen met de hiel.
EnglishIf someone stands in the way of true justice...... you simply walk up behind them and stab them in the heart.
Als er iemand in de weg van de gerechtigheid staat... ga je achter hem aan en steekt hem in het hart.
English., get her off of me before I stab her ass!
J. D. haal haar van me af voordat ik haar doodsteek!
EnglishFlexible interpretations and relativisation of the Pact are a stab in the back for these courageous governments.
Flexibele interpretaties en relativering van het Pact betekenen een steek in de rug voor die moedige regeringen.
EnglishThey go, "Well, he's certainly not dumb enough to stab himself through the skin to entertain us for a few minutes.
Ze denken: 'Hij is zeker niet dom genoeg om zichzelf te doorboren voor een paar minuten entertainment van zijn publiek.'
EnglishLucky I didn't stab your fat ass.
EnglishI can understand that you do not want to stab your Austrian rapporteur in the back, but consider carefully how you intend to vote tomorrow.
Ik begrijp best dat u uw Oostenrijkse rapporteur niet af wilt vallen, maar denk nog eens na over uw stemgedrag morgen.
EnglishThat is why, Mr Prodi, we expect you to give Commissioner Solbes your backing on this matter, not stab him in the back.
Daarom verwachten wij van u, voorzitter Prodi, dat u in deze controverse pal achter uw commissaris Solbes staat in plaats van hem in de rug aan te vallen.
EnglishAnyone want to take a stab at the number of times, given how they've introduced this, the number of times police in Queensland used O.C. spray in that period?
Wil iemand een gooi doen naar het aantal keren - gegeven hoe dit werd geïntroduceerd - dat de politie in Queensland in die periode O.C.-spray gebruikte?
EnglishEach time, my grandmother would utter some words in Arabic, take a red apple and stab it with as many rose thorns as the number of warts she wanted to remove.
Mijn grootmoeder prevelde telkens wat woorden in het Arabisch, nam een rode appel en prikte erin met evenzoveel rozendoornen als het aantal wratten dat ze wilde verwijderen.
EnglishIt amounts to no more than a stab in the dark and I believe that, if we agree on a set amount and if there is an added amount in Berlin, we should also try to fulfil that agreement.
Het is niet meer dan een schatting en ik denk dat als wij afspreken dat er zoveel is en er een toename is in Berlijn, wij dat ook moeten proberen na te komen.

Synoniemen (Engels) voor "stab":

stab