"squid" in het Nederlands

EN

"squid" - vertaling Nederlands

NL
EN

squid {zelfstandig naamwoord}

volume_up
1. visserij
This little squid is called the fire shooter because of its ability to do this.
Deze kleine inktvis wordt de vuurschieter genoemd omwille van zijn vermogen om dit te doen.
The reason the squid is willing to put up with these shenanigans is because it wants that light.
De reden dat de inktvis de bacterie daar laat leven is omdat het het licht wil.
What the squid has developed is a shutter that can open and close over this specialized light organ housing the bacteria.
De inktvis heeft een sluiter ontwikkeld die dit gespecialiseerde lichtorgaan met de bacteriën kan openen en sluiten.

Voorbeeldzinnen voor "squid" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishAnd that was a Humboldt squid, a juvenile Humboldt squid, about three feet long.
Dat was een Humboldt pijlinktvis, een jonge Humboldt pijlinktvis, ongeveer één meter lang.
EnglishThis little squid is called the fire shooter because of its ability to do this.
Deze kleine inktvis wordt de vuurschieter genoemd omwille van zijn vermogen om dit te doen.
EnglishThe UK is to benefit from increased squid quota around South Georgia.
Het Verenigd Koninkrijk krijgt grotere quota's voor pijlinktvis rond South Georgia.
EnglishThe reason the squid is willing to put up with these shenanigans is because it wants that light.
De reden dat de inktvis de bacterie daar laat leven is omdat het het licht wil.
EnglishSo, imagine a great white shark and a giant squid in the same bathroom.
Stel je een witte haai en een reuzeninktvis voor in dezelfde badkamer.
EnglishAgain, another plug for the animals in the ocean, Vibrio fischeri lives in this squid.
En weer een aanbeveling voor de dieren in de oceaan, Vibrio fischeri leeft in deze pijlinktvis.
EnglishNow I'm told that's not just a squid phenomenon with males, but I don't know.
Nu is mij wel eens verteld dat dit niet slechts voor pijlinktvismannetjes geldt, maar dat weet ik niet.
EnglishIn the next bit, we're going to see a couple squid.
In het volgende clipje zien we een paar pijlinktvissen.
EnglishNow this guy, this bigfin squid, is seven meters in length.
EnglishWhat the squid has developed is a shutter that can open and close over this specialized light organ housing the bacteria.
De inktvis heeft een sluiter ontwikkeld die dit gespecialiseerde lichtorgaan met de bacteriën kan openen en sluiten.
EnglishA lot of them can release their luciferin or luferase in the water just the way a squid or an octopus will release an ink cloud.
Veel van hen kunnen hun luciferine en luciferase uitstoten, zoals een inktvis of octopus een inktwolk uitstoot.
EnglishThe way that this symbiosis works is that this little squid lives just off the coast of Hawaii, just in sort of shallow knee-deep water.
De manier waarop de symbiose werkt is dat deze kleine inktvis net buiten de kust van Hawaï leeft, in kniediep water.
EnglishNow the bacteria are dilute, that little hormone molecule is gone, so they're not making light -- but of course the squid doesn't care.
Nu zijn er weinig bacteriën, dat hormoonmolecuul is weg, dus maken ze geen licht -- maar dat maakt de inktvis niet uit.
EnglishThe squid is nocturnal, so during the day it buries itself in the sand and sleeps, but then at night it has to come out to hunt.
De inktvis is 's nachts actief, en overdag begraaft hij zichzelf in het zand en slaapt hij, maar 's nachts moet hij komen jagen.
EnglishAnd there are a lot of different animals that can do this: There's jellyfish, there's squid, there's a whole lot of different crustaceans,
Er zijn veel verschillende dieren die dit kunnen. ~~~ Kwallen, pijlinktvissen, een hele hoop veschillende schaaldieren
EnglishThese are squid.
EnglishAnd as the day goes by the bacteria double, they release the molecule, and then light comes on at night, exactly when the squid wants it.
En tijdens de dag verdubbelt het aantal bacteriën, die scheiden het molecuul uit, en het licht gaat 's nachts aan, precies wanneer de inktvis dat wil.
EnglishFor example, this shrimp releases its bioluminescent chemicals into the water just the way a squid or an octopus would release an ink cloud.
Deze garnaal bijvoorbeeld geeft haar bioluminescente chemische stoffen af in het water net zoals een inktvis of een octopus een inktwolk produceert.
EnglishNow, here's a male on the left and a female on the right, and the male has managed to split his coloration so the female only always sees the kinder gentler squid in him.
Welnu, het mannetje is erin geslaagd zijn kleurstelling te delen, dus het vrouwtje ziet alleen zijn vriendelijke pijlinktviskant.
EnglishBut then if you think about it, the squid has this terrible problem because it's got this dying, thick culture of bacteria and it can't sustain that.
Maar als je erover nadenkt heeft de inktvis een groot probleem, omdat hij met een dikke, stervende cultuur van bacteriën zit die hij niet kan onderhouden.

Synoniemen (Engels) voor "squid":

squid