"squatter" in het Nederlands

EN

"squatter" - vertaling Nederlands

NL
EN

squatter {zelfstandig naamwoord}

volume_up
squatter
2030 -- two billion squatters, one in four people on the planet.
In 2030 - twee miljard krakers, een op de vier mensen op de planeet.
Today -- a billion squatters, one in six people on the planet.
Vandaag - één miljard krakers, een op de zes mensen op de planeet.
Turkey has two great laws that protect squatters.
Turkije heeft twee grote wetten die krakers beschermen.

Voorbeeldzinnen voor "squatter" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishAnd then you finally get squatter homes like this, which is built on the suburban model.
Dan heb je eindelijk krakerspanden zoals dit hier, dat gebouwd is op het suburbane model.
EnglishAnd this is Sultanbelyi, which is one of the largest squatter communities in Istanbul.
Dit is Sultanbelyi, een van de grootste sloppenwijken in Istanbul.
EnglishSo, that's Kibera, the largest squatter community in Nairobi.
Dit is Kibera, de grootste sloppenwijk in Nairobi.
EnglishHey, that's a single family home in the squatter community.
Het is een eengezinswoning in de krakersgemeenschap.
EnglishThis is the squatter community in Sanjay Gandhi National Park in Bombay, India, what's called Mumbai these days.
Dit is de sloppenwijk in Sanjay Gandhi National Park in Bombay, India, wat dezer dagen Mumbai heet.
EnglishSo some people go to places like Shanghai but most go to the squatter cities where aesthetics rule.
Dus gaan sommige mensen naar plaatsen als Shangai, maar de meesten gaan naar de kraaksteden, waar esthetica de bovenhand heeft.
EnglishA billion live in the squatter cities now.
Een miljard mensen woont nu in de squattersteden.
English(Laughter) Because in town -- this is the bustling squatter city of Kibera, near Nairobi -- they see action.
(Gelach) Omdat in de stad - Hier zie je de bruisende squatternederzetting Kibera, in de buurt van Nairobi - Zij zien actie.
EnglishThere's no unemployment in squatter cities.
EnglishIn the '90s, my interest and passion for transitional art forms led me to a new form, which came from a squatter camp outside Durban.
In de jaren '90 leidde mijn interesse en passie voor veranderende kunstvormen mij naar een nieuwe vorm. die uit een kamp buiten Durban kwam.

Synoniemen (Engels) voor "squatter":

squatter