"square meter" in het Nederlands

EN

"square meter" - vertaling Nederlands

EN

square meter {zelfstandig naamwoord}

volume_up
The abundance, how many fish you have per square meter, increases almost 170 percent.
De overvloed, hoeveel vis je hebt per vierkante meter, neemt met bijna 170 procent toe.
One point three million eggs per square meter inside the marine reserve where these snails are very abundant.
1,3 miljoen eieren per vierkante meter binnen de zeereservaten waar deze slakken zeer overvloedig aanwezig zijn.
But the evidence that we used to do that was falling down on every square meter of the Earth for billions of years before that, and will continue to fall on for billions of years afterwards.
Maar het bewijsmateriaal daarvoor kwam op elke vierkante meter van de Aarde al miljarden jaren neer en zal daar nog miljarden jaren mee doorgaan.

Voorbeeldzinnen voor "square meter" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThe abundance, how many fish you have per square meter, increases almost 170 percent.
De overvloed, hoeveel vis je hebt per vierkante meter, neemt met bijna 170 procent toe.
EnglishOne point three million eggs per square meter inside the marine reserve where these snails are very abundant.
1,3 miljoen eieren per vierkante meter binnen de zeereservaten waar deze slakken zeer overvloedig aanwezig zijn.
EnglishBut the evidence that we used to do that was falling down on every square meter of the Earth for billions of years before that, and will continue to fall on for billions of years afterwards.
Maar het bewijsmateriaal daarvoor kwam op elke vierkante meter van de Aarde al miljarden jaren neer en zal daar nog miljarden jaren mee doorgaan.
EnglishAnd I used this slide showing how valuable the raw land is in a place like New York City: notice, land that's worth thousands of dollars, in some cases, per square meter.
En ik gebruikte deze dia om aan te geven hoe waardevol braakliggend land is in een plaats als New York. ~~~ Zoals hier, land dat soms duizenden dollars waard is, per vierkante meter.
EnglishThere isn't a square meter of ground in the entire country that hasn't been reclaimed from the sea, or otherwise moved, modified and manicured to look as if it had always been there.
Er is geen vierkante meter grond in het hele land die niet op de zee veroverd is, of op een andere manier verplaatst, gewijzigd en gemanicuurd om eruit te zien alsof hij er altijd was geweest.

Synoniemen (Engels) voor "square meter":

square meter

Vergelijkbare vertalingen voor "square meter" in Nederlands

meter zelfstandig naamwoord
square zelfstandig naamwoord
square bijvoeglijk naamwoord