"squad" in het Nederlands

EN

"squad" - vertaling Nederlands

EN

squad {zelfstandig naamwoord}

volume_up

Voorbeeldzinnen voor "squad" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishIn 1980 I proposed that the Community should have a flying squad.
In 1980 heb ik voorgesteld dat de Gemeenschap een mobiele eenheid moest krijgen.
EnglishMr President of the Commission, you are the trainer and captain of the Europe squad.
Mijnheer de voorzitter van de Commissie, u bent de trainer en aanvoerder van de Europese selectie.
EnglishArmed bandits, drug traffickers and death-squad leaders are exploiting the leadership vacuum.
Gewapende bandieten, drugssmokkelaars en commandanten van doodseskaders buiten het machtsvacuüm uit.
EnglishDo you realize you have just risk the lives at my squad and me?
Ik heb zojuist het leven van mijn mannen en mijzelf geriskeerd.
EnglishWe need, for instance, to increase the size of the Drugs Squad.
Zo moet bijvoorbeeld de drugsbrigade worden uitgebreid.
EnglishThe firing squad aimed, fired -- the general was dead.
Het executiepeloton mikte, vuurde -- de generaal was dood.
EnglishYou firing squad should have done the job for me.
Je vuurpeloton had het karwei voor me moeten klaren.
EnglishFiji will have a squad there as part of the World Cup.
EnglishSend the squad out to eliminate them.
Sla alarm, en stuur een team om ze te elimineren.
EnglishThat's okay, I'll catch a squad ride.
EnglishWhere's the rescue squad?
EnglishIn Greece, Mr President, I am guarded by the anti-terrorist squad because I am considered to be a target for Greek terrorists.
In Griekenland werd ik, mijnheer de Voorzitter, bewaakt door de antiterreurpolitie omdat ik als doelwit werd beschouwd voor Griekse terroristen.
EnglishFirst Squad, move out!
EnglishHow's the rat squad?
EnglishThis situation was dramatically worsened on 6 May last year when a Libyan court sentenced the Bulgarian nurses to death by firing squad.
Deze situatie verslechterde aanzienlijk op 6 mei jongstleden, toen een Libische rechtbank de Bulgaarse verpleegkundigen veroordeelde tot de dood door middel van het vuurpeloton.
EnglishIf Khin Nyunt is transferred to chief administrator of the Burmese windsurfing squad to visit my own constituency in Weymouth in 2012, he should not be given a visa.
Als Khin Nyunt muteert tot hoofd van de Birmese windsurfploeg om in 2012 mijn eigen kiesdistrict in Weymouth te bezoeken, mag hij geen visum krijgen.
EnglishParliament pressed 14 years ago for a flying squad to carry out random checks in the Member States and act against fraud and corruption.
Dit Parlement heeft reeds 14 jaar geleden aangedrongen op een vliegende brigade die controles zou verrichten in de lidstaten en die maatregelen zou nemen tegen fraude en corruptie.
EnglishI heard today that there was another attack this morning in the north of Chechnya, when a suicide squad drove a truck into a government building.
Ik verneem vandaag dat er vanochtend opnieuw een aanslag is geweest in het noorden van Tsjetsjenië: een zelfmoordcommando is met een vrachtwagen op een regeringsgebouw ingereden.
EnglishThe other: the fact that UCLAF, the European Commission's fraud squad, has got onto the trail of these nefarious dealings shows that the controls are working.
Ten tweede bewijst het feit dat de UCLAF, de Eenheid voor de coördinatie van de fraudebestrijding van de Europese Commissie achter deze criminele praktijken is gekomen, dat de controle werkt.

Synoniemen (Engels) voor "squad":

squad
squad car