EN

spy {zelfstandig naamwoord}

volume_up
Listen, if you're going to be a spy, you'll need spy stuff.
Luister, als je een spion wilt worden, Heb je ook spionnenspullen nodig.
Now, listen, if we run into anything that requires super spy skills...
Nou, luister, als we ergens tegenaan lopen dat super spion krachten nodig heeft...
I'm sorry, but that's what comes with being a spy.
Sorry, maar dat kan gebeuren als je een spion bent.

Voorbeeldzinnen voor "spy" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishNow, listen, if we run into anything that requires super spy skills...
Nou, luister, als we ergens tegenaan lopen dat super spion krachten nodig heeft...
EnglishAn actor playing a super spy as a cover for being a super spy playing an actor.
Een acteur speelt een superagent en speelt undercover een acteur.
EnglishWhere are our spy satellites to provide the requisite intelligence?
Waar blijven onze observatiesatellieten die de noodzakelijke informatie zouden moeten geven?
EnglishListen, if you're going to be a spy, you'll need spy stuff.
Luister, als je een spion wilt worden, Heb je ook spionnenspullen nodig.
EnglishAt that time the idea of the spy-in-the-sky was an emotive issue.
Destijds was het idee van de " spy in the sky " een gevoelig punt.
EnglishIn fact, I'll bet this whole dump is a super spy lair.
Eigenlijk, ik wed met je dat dit hol eigenlijk een superagentschap is.
EnglishAt 2 o' clock in the morning she would spy on Broken Sword.
Om twee uur in de ochtend... ging zij bij Gebroken Zwaard zien.
EnglishYou know, I'm beginning to think that this one is the spy car.
Weet je, ik begin te denken dat dit de spionnen wagen is.
English We use picto-cameras to spy on other offices.
We mogen met onze picto-camera's alleen andere kantoren bespioneren.
EnglishWe are now debating a law that would make it possible to spy on those whom the law says are protected.
We discussiëren nu over een wet die het mogelijk maakt degenen te bespioneren die de wet zegt te beschermen.
EnglishObviously they do not like the'spy in the sky '.
Kennelijk moet men niet veel hebben van de " spy in the sky ".
EnglishSo, is this where you keep all the high-tech spy gadgets?
Dus, hier bewaar je al de high-tech spionnenspullen?
EnglishIndeed, only yesterday the U2 spy planes that he gave concessions for were grounded.
Zelfs gisteren al moesten de twee U2-verkenningsvliegtuigen, waarvoor hij eerder nog toestemming had verleend, aan de grond blijven.
EnglishI'm sorry, but that's what comes with being a spy.
Sorry, maar dat kan gebeuren als je een spion bent.
EnglishBecause it looks absolutely nothing like a spy car.
Omdat het er niet zo uitziet als een spionauto.
EnglishAre there other Member States which instruct, or allow, their security services to spy on their European partners?
Zijn er andere lidstaten die hun veiligheidsdiensten opdragen of toestaan de Europese partners te bespioneren?
EnglishYou've been reading too many spy novels, Hank.
EnglishYou know how I know it's a spy car?
Weet je waarom ik weet dat dit een spionauto is?
EnglishMy invariable response is that I am a spy for democracy rather than for NATO, even though I form part of the NATO delegation.
Ik zeg dan altijd maar: nee ik ben een spion voor de democratie en niet voor de NAVO, ook al zit ik ook in de NAVO-delegatie.
EnglishHe's an actor who plays a spy.

Synoniemen (Engels) voor "spy":

spy