"to spread through" in het Nederlands

EN

"to spread through" - vertaling Nederlands

EN

to spread through {werkwoord}

volume_up
to spread through
There was no way to predict how far it would spread through water supplies and how bad the situation would get.
Men kon niet voorspellen hoe ver dit zich zou verspreiden door de watervoorraden en hoe erg de situatie zou worden.

Voorbeeldzinnen voor "to spread through" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishInternet groups being alert to the spread of racist material through the new media.
Internetgroepen die alert zijn op de verspreiding van racistisch materiaal via de nieuwe media.
EnglishMarket viability can be enhanced through the spread of information.
Het optreden van de markt kan geïntensiveerd worden door kennis te delen.
EnglishAt the moment, we are directly encouraging the spread of animal disease through our systems of support.
Vandaag zijn onze steunregelingen een rechtstreekse steun aan de verspreiding van dierenziekten.
EnglishJust look at all the joy that was spread through progressive rights management and new technology.
Kijk naar de vreugde die werd verspreid door het progressieve beheer van rechten en door nieuwe technologie.
EnglishThere was no way to predict how far it would spread through water supplies and how bad the situation would get.
Men kon niet voorspellen hoe ver dit zich zou verspreiden door de watervoorraden en hoe erg de situatie zou worden.
EnglishIt spread almost entirely through word of mouth, virally, across teachers, parents, people involved in education.
Het heeft zich bijna volledig verspreid via mond-tot-mondreclame, als een virus, naar leraren, ouders, mensen in het onderwijs.
EnglishAnd just as the Tasmanian devil cancer is contagious through the spread of living cancer cells, so is this dog cancer.
Net zoals de Tasmaanse-duivelkanker besmettelijk is door de verspreiding van levende kankercellen, is dat ook zo voor de kanker van deze hond.
EnglishThe violence in Dagestan, the subject we are actually discussing, may spread further through the Caucasus, with all kinds of unpredictable consequences.
Het geweld in Dagestan, het onderwerp waar wij eigenlijk over praten, kan zich verder over de Kaukasus verspreiden met allerlei onvoorspelbare gevolgen.
EnglishKrispy Kreme has a strategy, and what they do is, they enter a city, they talk to the people with otaku, and then they spread through the city to the people who've just crossed the street.
Wat ze doen is, ze gaan naar een stad, ze praten met de mensen met een otaku, en dan verspreiden ze zich over de stad naar de gewone mensen op de straat.

Vergelijkbare vertalingen voor "to spread through" in Nederlands

spread zelfstandig naamwoord
spread werkwoord
through bijwoord