"to spread the word" in het Nederlands

EN

"to spread the word" - vertaling Nederlands

EN

to spread the word {werkwoord} [idioom]

volume_up
to spread the word
volume_up
het woord verspreiden {ww.} [idi.]

Voorbeeldzinnen voor "to spread the word" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishOf course, we will need full information to continue to spread the word.
Natuurlijk hebben we volledige informatie nodig om de boodschap te kunnen blijven verspreiden.
EnglishI'm here to spread the word about the magnificence of spiders and how much we can learn from them.
Ik ben hier om te praten over de pracht van spinnen en hoeveel we van hen kunnen leren.
EnglishSpread the word to your fellow delegates, persuade them to attend without biting their heads off.
Vertel dat aan uw collega's, zorg dat zij hier zijn en kat niet op ze.
EnglishThere are a lot of young Turkish people living in Europe, and they spread the word within Turkey.
Er zijn heel veel Turkse jongeren die in Europa wonen en die dit ook gaan vertellen in Turkije.
EnglishHowever, we can also spread the word in our own Member States as well.
Maar we moeten het Woord Gods niet alleen daar verkondigen; dat moeten we ook in onze huidige lidstaten doen.
EnglishIn this way we will be able to effectively spread the word on expertise and exchange experiences to learn from one another.
Zo kunnen we op een doeltreffende manier informatie over de beste praktijken verspreiden en ervaringen uitwisselen om van elkaar te leren.
Englishto spread the word
EnglishBut much more, to get advices, to give your comments, to spread the word that if it's possible in the air, of course it's possible in the ground.
Maar meer nog, om advies te krijgen, om commentaar te geven, om het woord te verspreiden dat als het in de lucht mogelijk is het natuurlijk op de grond ook kan.
EnglishThe CARNOT programme, which aims at improved fuel efficiency, simply does not have the resources, and there are even fewer to spread the word on the combined production of heat and power.
Het CARNOT-programma dat is bedoeld om de doeltreffendheid van verbranding te verbeteren, heeft vrijwel geen financiële middelen, en voor het bevorderen van warmtekrachtkoppeling is ook geen geld.

Vergelijkbare vertalingen voor "to spread the word" in Nederlands

spread zelfstandig naamwoord
spread werkwoord
word zelfstandig naamwoord
the lidwoord