"spray" in het Nederlands

EN

"spray" - vertaling Nederlands

NL
NL

"spray" - vertaling Engels

EN
EN

spray {zelfstandig naamwoord}

volume_up
Als de spray opdroogt, verandert hij in poeder dat op de vloer valt.
So you've got traditional things like pepper spray, O.C. spray up at the top there, or Tasers over here.
-spray hierboven, of tasers (stroomstootwapens) hier.
Je maakt een spray van detergent.
NL

spray {de}

volume_up
spray
Als de spray opdroogt, verandert hij in poeder dat op de vloer valt.
Then the spray dries.
-spray hierboven, of tasers (stroomstootwapens) hier.
So you've got traditional things like pepper spray, O.C. spray up at the top there, or Tasers over here.
You create a spray of detergent.

Voorbeeldzinnen voor "spray" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThere would then be no need to spray insecticides - good news for the environment!
Dan hoeven we geen insecticide meer te sproeien en dat is een ecologisch voordeel!
EnglishWithout instructions or protection, they spray the fields with deadly neurotoxins.
Zonder instructies en bescherming bespuiten ze de velden met dodelijke zenuwgiffen.
EnglishAnd when you clean a penguin, you first have to spray it with a degreaser.
Als je een pinguïn wil schoonmaken, moet je hem eerst besproeien met een ontvetter.
EnglishThe crop spray is called Roundup and is manufactured by Monsanto.
Het desbetreffende spuitmiddel heet Roundup en wordt geproduceerd door Monsanto.
EnglishI feel nothing, not the wind on my face nor the spray of the sea.
Ik voel niets, niet de wind in mijn gezicht, niet de nevel van de zee.
EnglishOmar Deghayes claims that he has been blinded in one eye with pepper spray.
Omar Deghayes beweert dat hij aan één oog blind is geworden ten gevolge van het gebruik van pepperspray.
EnglishYou can spray; the problem is there are environmental issues.
Je kunt sproeien; probleem hiermee is dat er milieukwesties spelen.
EnglishThey're not obeying the directions that we're giving them, so we'll give them a shot of the O.C. spray.
Ze volgen onze aanwijzingen niet, dus geven we ze een dosis O.C.-spray.
EnglishSo you've got traditional things like pepper spray, O.C. spray up at the top there, or Tasers over here.
Je hebt de traditionele zaken als peperspray, O.C.-spray hierboven, of tasers (stroomstootwapens) hier.
EnglishThe weapon in question is a spray-type tear-gas grenade which can be bought in any supermarket.
Het ging hier om een traangasbom van het type ffft! ffft! die in iedere willekeurige supermarkt gekocht kan worden.
EnglishYou can spray paint it; you can do anything you want.
Je kan hem verven, je kunt er alles mee doen wat je wil.
EnglishSo I actually spray painted a whole bunch of them brown.
EnglishThen the spray dries.
Als de spray opdroogt, verandert hij in poeder dat op de vloer valt.
EnglishThese are apparently needed by manufacturers because they produce an equal spray of fat on the utensil concerned.
Fabrikanten hebben ze kennelijk nodig omdat daarmee een gelijkmatige laag vet op de te gebruiken bakvorm kan worden aangebracht.
EnglishThe person who's spraying the O.C. spray is wearing a rubber glove to make sure they don't get contaminated and so on.
De persoon die O.C.-spray sproeit, draagt rubberen handschoenen om ervoor te zorgen dat hij er zelf niet door besmet raakt.
EnglishYou create a spray of detergent.
EnglishAnnouncer Three: Police pepper spray.
EnglishYou saw the spray going in.
English♫ Did you bring the bug spray?
EnglishOr you could spray.

Synoniemen (Engels) voor "spray":

spray
spray can