"spook" in het Nederlands

EN

"spook" - vertaling Nederlands

NL
NL

"spook" - vertaling Engels

EN

spook {zelfstandig naamwoord}

volume_up
1. "government intelligence agent", Amerikaans Engels
NL

spook {het}

volume_up
Zonder hen zou dat spook verdwenen zijn...... en zou ik in Noord-Carolina zijn.
Without them this ghost would've disappeared...... and I'd be in North Carolina by now!
We moeten dat spook vatten voor zijn faam groeit.
Capture this ghost before word of his exploits spread.
Made so by their commander, this ghost.
Het is het spook van de intergouvernementele politiek.
It is the spirit of intergovernmentalism.
Het spook van Nice waart ook over die enorme lijst van bruggen en snelwegen waarmee het Italiaanse voorzitterschap en commissaris De Palacio ons willen opzadelen.
The spirit of Nice is also hovering over the lengthy list of bridges and motorways which the Italian Presidency and Commissioner de Palacio wish to give us.
Als je me vandaag ziet, lijk ik op het Spook van de Opera."
When you see me today, I look like the Phantom of the Opera.
Ten slotte, door Europa waart op dit moment een spook, het spook van de renationalisatie.
Finally, Europe is currently being haunted by the spectre of renationalisation.
Om te beginnen wil ik u zeggen dat een spook door Europa waart: dat van het europessimisme.
I will begin by saying to you that a spectre haunts Europe: that of Euro-pessimism.
Natuurlijk wordt er met het spook der hoorzittingen gedreigd.
Of course, we have raised the spectre of the hearings.
spook
Het spook van massale hongersnood dreigde.
The specter of mass starvation loomed.

Voorbeeldzinnen voor "spook" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishPentagon's training spook...

Synoniemen (Engels) voor "spook":

spook