"spokesman" in het Nederlands

EN

"spokesman" - vertaling Nederlands

EN

spokesman {zelfstandig naamwoord}

volume_up
The spokesman of my group has expressed this very well and I will not repeat it.
De woordvoerder van mijn fractie heeft dat heel goed gezegd en ik zal dat niet herhalen.
I think it is a question which should be addressed to the Vatican spokesman.
Ik denk dat dit een vraag is die u aan de woordvoerder van het Vaticaan moet stellen.
As the spokesman for the EPP Group, I should like to support this proposal.
Als woordvoerder van de Fractie van de Europese Volkspartij wil ook ik dat voorstel ondersteunen.
If matters proceed as formulated by the spokesman, we will vote against them.
Als het gehandhaafd wordt zoals geformuleerd door de woordvoerster, zullen wij tegenstemmen.
Mr President, I want to say that we agree to the request made by the spokesman for the Socialist Group.
Mijnheer de Voorzitter, ik wil blijk geven van onze instemming met het verzoek van de woordvoerster van de socialistische fractie.

Voorbeeldzinnen voor "spokesman" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishI am the spokesman for the PPE Group in the Committee on External Economic Affairs.
Ik ben spreker voor de EVP-fractie in de Commissie externe economische betrekkingen.
EnglishThe spokesman of my group has expressed this very well and I will not repeat it.
De woordvoerder van mijn fractie heeft dat heel goed gezegd en ik zal dat niet herhalen.
EnglishI was myself the European Parliament's human rights spokesman in 1998 and 1999.
Ik was in het Europees Parlement zelf rapporteur voor de mensenrechten in 1998 en 1999.
EnglishI think it is a question which should be addressed to the Vatican spokesman.
Ik denk dat dit een vraag is die u aan de woordvoerder van het Vaticaan moet stellen.
EnglishMy spokesman, Mr Radwan, has said something that I agree with: we are beating the retreat.
Mijn woordvoerder, de heer Radwan, heeft het al gezegd: wij blazen de aftocht.
EnglishIf matters proceed as formulated by the spokesman, we will vote against them.
Als het gehandhaafd wordt zoals geformuleerd door de woordvoerster, zullen wij tegenstemmen.
EnglishI am not acting as a spokesman for the industry, because the industry favours the same thing as you.
Ik spreek hier niet voor de industrie, want de industrie is voor dat wat u wilt.
EnglishFor people who do not like this, a European Commission spokesman had good advice.
Voor mensen die dat niet willen, had een woordvoerder van de Europese Commissie nog een goed advies.
EnglishAs the spokesman for the EPP Group, I should like to support this proposal.
Als woordvoerder van de Fractie van de Europese Volkspartij wil ook ik dat voorstel ondersteunen.
EnglishPeople expect him to be the spokesman who represents their concerns and defends their interests.
Burgers verwachten van hem dat hij zich maakt tot tolk van hun zorgen en hun belangen.
EnglishI would ask whether the 140 have a spokesman to comment on the question of withdrawal?
Hebben de 140 leden een woordvoerder die zich over een eventuele intrekking zou kunnen uitspreken?
EnglishAt that time, too, I was the spokesman for my group and was able to put our arguments forward.
Toen mocht ik ook namens de fractie het woord voeren en onze argumenten naar voren brengen.
EnglishUnlike Mr Poos, I do not see Mr Schröder as my spokesman.
In tegenstelling tot de heer Poos zie ik de heer Schröder niet als mijn woordvoerder.
EnglishHe is the spokesman on Cyprus for the British Government and not for the European Union.
Het gaat om de speciale vertegenwoordiger voor Cyprus van de Britse regering en niet van de Europese Unie.
EnglishSo the chief observer must be the only spokesman for the EU election observation mission.
Alleen het hoofd van de verkiezingswaarnemingsmissie van de Europese Unie mag dus als woordvoerder optreden.
EnglishI thought it only fair to be the spokesman for her request.
Ik heb het op me genomen haar verzoek over te brengen.
EnglishAnd there had also been statements denying the attack and the involvement of ETA from the spokesman of Batasuna.
De woordvoerder van Batasuna had verder al verklaard dat de ETA de aanslagen niet had gepleegd.
EnglishThe Socialist Group, of whom I am the spokesman, will be supporting it in its entirety and without amendment.
De socialistische fractie, waarvan ik de woordvoerder ben, zal het integraal en zonder amendementen steunen.
EnglishYou can count on my vote, Mr Prodi, as our spokesman, Mr Cox has announced, with full conviction.
U kunt op mijn stem rekenen, mijnheer Prodi, zoals onze woordvoerder, de heer Cox, al met volle overtuiging heeft aangekondigd.
EnglishThis afternoon the Commission spokesman said that the Commission now had no plans to publish that note.
Maar vanmiddag zei de woordvoerder van de Commissie dat de Commissie nu toch niet van plan is om dit memorandum te publiceren.