"spoke" in het Nederlands

EN

"spoke" - vertaling Nederlands

NL
NL

"spoken" - vertaling Engels

EN

spoke {zelfstandig naamwoord}

volume_up
We just simply change the length of the spoke.
We veranderen simpelweg de lengte van de spaken.
So, think of a rimless wheel or a spoke wheel, but the spokes individually move in and out of the hub; so, it's a wheel-leg hybrid.
Denk aan een wiel zonder velg of een spaakwiel. ~~~ Maar de spaken bewegen individueel in en uit de as. ~~~ Daarom is het een wiel-poot-hybride.
NL

spoken {werkwoord}

volume_up
spoken (ook: rondwaren)
De spoken uit het verleden hebben we overwonnen.
We have exorcised the ghosts of the past.
Misschien moeten we nog een paar spoken uit het verleden ten grave dragen en voorgoed een einde maken aan de aloude argwaan.
Perhaps we still have some of the ghosts of the past to lay to rest; ancient suspicions to bury once and for all.
Wij menen dat politieke profylaxe soms de beste manier is om in de toekomst pijnlijke situaties te vermijden, en vooral om te voorkomen dat op Europees niveau oude spoken weer tot leven kunnen komen.
We believe that political precautions of this kind are possibly the best way of warding off future problems, and in particular the ghosts from the past that may return to haunt us in Europe.
Wij menen dat politieke profylaxe soms de beste manier is om in de toekomst pijnlijke situaties te vermijden, en vooral om te voorkomen dat op Europees niveau oude spoken weer tot leven kunnen komen.
We believe that political precautions of this kind are possibly the best way of warding off future problems, and in particular the ghosts from the past that may return to haunt us in Europe.

Voorbeeldzinnen voor "spoke" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishAnd the third question: you spoke about the conference on peace in the region.
En de derde vraag: u heeft het over de regionale conferentie voor de vrede gehad.
EnglishThe international community spoke out for justice and injustice at the same time.
Ze heeft partij gekozen en daarmee zowel gerechtigheid gebracht als onrecht gedaan.
EnglishThe honourable Member who spoke on this subject mentioned national competences.
De spreker die hierop is ingegaan heeft gewezen op de nationale bevoegdheden.
EnglishMr de Miguel spoke of the EU's support for the UNHCR, and that is important.
De heer De Miguel noemde de financiële steun van de Europese Unie aan de UNHCR.
EnglishMrs Terrón i Cusí spoke earlier about the situation on the southern border of Spain.
Mevrouw Terrón i Cusi sprak eerder over de situatie aan de zuidkust van Spanje.
EnglishIn fact, only one Member spoke and he did not address the issue of Northern Ireland.
Er heeft maar één lid gesproken en hij heeft het niet over Noord-Ierland gehad.
EnglishMr Gollnisch spoke of his concerns about future freedom of worship in Macao.
De heer Gollnisch sprak zijn bezorgdheid uit over de godsdienstvrijheid in Macao.
EnglishIn your speech, Mr President-in-Office, you spoke several times of a united Europe.
Voorzitter, in uw betoog heeft u het meerdere malen gehad over het verenigd Europa.
EnglishMember States spoke with different voices in response to the evolving crisis.
De lid-staten reageerden met verschillende uitspraken op de ontstane crisis.
EnglishYou did not treat the PKK gently, but at least you spoke clearly and unequivocally.
U was niet mals voor de PKK, maar hebt tenminste een duidelijke verklaring afgelegd.
EnglishWhen I spoke about other minority languages I meant those within the Union.
Toen ik het over andere minderheidstalen had, bedoelde ik die in de Europese Unie.
EnglishOne of the things you spoke about, Mr Prodi, was the takeover bids directive.
U hebt, mijnheer Prodi, gesproken over onder andere de take over directive.
EnglishAnd to make matters worse Member States often spoke with different voices.
En tot overmaat van ramp spraken de lid-staten dikwijls met verschillende stemmen.
EnglishAnd she spoke some Vietnamese, as a child having grown up with Vietnamese friends.
Ze sprak een paar woorden Vietnamees, omdat ze opgegroeid was met Vietnamese vrienden.
EnglishHe spoke about the European Council as the 'Tour de France broom-wagon '.
De rapporteur vergelijkt de Raad zelfs met de bezemwagen van de Tour de France.
EnglishThe President-in-Office spoke of the importance of Hong Kong to business.
De fungerend voorzitter sprak over het belang van Hongkong voor de zakenwereld.
EnglishThe President-in-Office of the Council spoke of solidarity with the British Government.
De fungerend voorzitter van de Raad sprak van solidariteit met de Britse regering.
EnglishAnd last year I spoke at his memorial service and wished him well in this life.
Vorig jaar sprak ik tijdens zijn herdenkingsdienst en wenste ik hem goeds in zijn leven.
EnglishMr Cohn-Bendit spoke of a vacuum of achievements during the British Presidency.
De heer Cohn-Bendit had het over een resultaatvacuüm tijdens het Britse voorzitterschap.
EnglishAfter all, he spoke in English about a " clear and rational document ".
Hij heeft namelijk in het Engels gesproken over een clear and rational document.

Synoniemen (Engels) voor "spoke":

spoke