EN

spoilt {voltooid deelwoord}

volume_up
spoilt
I find this discussion very distressing and it is a great shame that it has spoilt what has otherwise been an extremely good day in Parliament: everybody has been in good humour.
Ik vind deze discussie zeer pijnlijk en het is echt zonde dat ze deze dag in het Parlement, die zo goed begonnen was: iedereen was in een uitstekend humeur, heeft bedorven.

Voorbeeldzinnen voor "spoilt" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThe system now to be decided on must not be spoilt by new amendments.
Het systeem waarover wij nu besluiten, mag niet slechter worden door nieuwe amendementen.
EnglishI can think of many mountain regions which are continually spoilt in order to develop a tourist sector.
Ik denk bijvoorbeeld aan de vele berggebieden die nog altijd te lijden hebben onder het toerisme.
EnglishThe United Kingdom has a clear record of the lowest number of spoilt ballot papers when people go to vote.
Het Verenigd Koninkrijk is echter houder van het record voor het laagste aantal ongeldige stembiljetten als men gaat stemmen.
EnglishDoes he think that the PR system in France which has resulted in two million spoilt ballot papers is a bit ridiculous?
Vindt hij de evenredige vertegenwoordiging in Frankrijk, met als resultaat twee miljoen ongeldige stembiljetten, een nogal belachelijk systeem?
EnglishI realise that we English-speakers are spoilt with Sky, CNN and BBC World, but it is not the same as having the domestic channels.
Ik realiseer me dat wij Engelstaligen verwend zijn met Sky, CNN en BBC World, maar het is niet hetzelfde als de eigen binnenlandse zenders.
EnglishOn the other hand - and this has been the central debate here today - we have been witnesses to the fact that many areas of water are gradually disappearing or being spoilt.
Anderzijds - en dat was het centrale thema vandaag - hebben we gezien hoe vele wetlands geleidelijk verdwenen of gekrompen zijn.
EnglishThe water is further spoilt when it is transported via lead pipes which governments have failed to replace in their attempt to save money.
De kwaliteit van water wordt nog meer aangetast wanneer het door loden leidingen getransporteerd wordt, omdat de regeringen wegens besparingen nagelaten hebben ze te vervangen.
EnglishWith all this in mind, is it not the case that Europe has moved too far in Turkey’ s direction, despite the latter behaving like a spoilt child blackmailing its parents?
Is het niet zo dat Europa te veel concessies jegens Turkije heeft gedaan, ondanks het feit dat dit land zich gedraagt als een verwend kind dat zijn ouders chanteert?
EnglishI find this discussion very distressing and it is a great shame that it has spoilt what has otherwise been an extremely good day in Parliament: everybody has been in good humour.
Ik vind deze discussie zeer pijnlijk en het is echt zonde dat ze deze dag in het Parlement, die zo goed begonnen was: iedereen was in een uitstekend humeur, heeft bedorven.
EnglishProvided that the reports, especially Mr Brok's overall report are not spoilt on these points during tomorrow's vote, I shall vote in favour of them all.
Als de verslagen, met name het algemene verslag van collega Brok, er bij de stemming van morgen niet op achteruitgaan, in het bijzonder wat deze punten betreft, zal ik voor al deze verslagen stemmen.

Synoniemen (Engels) voor "spoilt":

spoilt