EN

spoiled {voltooid deelwoord}

volume_up
spoiled
Maybe we were spoiled last year during the French Presidency, which at least made some concessions, but this year it was back to normal.
Misschien waren we vorig jaar tijdens het Franse voorzitterschap wat verwend - dat deed in ieder geval nog een paar concessies - maar dit jaar was het weer het oude liedje.

Voorbeeldzinnen voor "spoiled" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishPeople have often asked me whether what I know about love has spoiled it for me.
Mensen hebben me vaak gevraagd of wat ik weet over liefde het verpest heeft voor mij.
EnglishIn many cases, they have far too much capital, and in many cases they are spoiled.
Heel vaak hebben ze veel te veel kapitaal, en heel vaak worden ze in de watten gelegd.
EnglishMaybe we're the ones who have taken this natural advantage we had and we spoiled it.
Misschien zijn wij degenen die het natuurlijk voordeel dat we hadden verspild hebben.
EnglishNo, you're a spoiled little bitch and I'm sick of the sight of you!
Nee, je bent een verwende kleine kreng en ik word stront ziek van je.!
EnglishOtherwise, this method and its possibilities will be spoiled.
Anders worden deze methode en haar mogelijkheden verknoeid.
EnglishSo I'm sorry if I spoiled your wedding plans, friend.
Het spijt me dat ik je trouwplannen verknoeid heb, vriend.
EnglishIt is necessary to be prepared for that and to have a strong determination not to let things be spoiled by them.
Wij moeten daarop voorbereid zijn en de vaste wil hebben het vredesproces door hen niet te laten ondergraven.
EnglishBlank or spoiled ballot papers shall not be taken into consideration for the purposes of counting the votes cast.
Blanco of ongeldige stembiljetten zullen niet worden meegerekend bij het tellen van de uitgebrachte stemmen.
EnglishSuckered by a spoiled brat, son of a senator
EnglishAt the end of Un amour de Swann, the novelist writes that Swann had spoiled his life for a woman who was not his genre.
Aan het einde van Un amour de Swann stelt de schrijver dat Swann zijn leven had verknoeid voor een vrouw die niet " zijn genre " was.
EnglishBlank or spoiled ballot papers: 53
EnglishBlank or spoiled ballots - 26;
EnglishGirl spoiled before ripened.
EnglishMr President, I have to begin by saying that all my remarks in relation to the Seville Summit have been spoiled by Mr Watson's speech.
Mijnheer de Voorzitter, ik moet beginnen met te zeggen dat al mijn opmerkingen over de Top van Sevilla zijn bedorven door de toespraak van de heer Watson.
EnglishMaybe we were spoiled last year during the French Presidency, which at least made some concessions, but this year it was back to normal.
Misschien waren we vorig jaar tijdens het Franse voorzitterschap wat verwend - dat deed in ieder geval nog een paar concessies - maar dit jaar was het weer het oude liedje.
EnglishFirstly, in order to retain the coherence of the text, to avoid ambiguity and the one-sided declarations which spoiled the first conciliation.
In de eerste plaats om de samenhang van de tekst te handhaven, om de dubbelzinnigheid en de eenzijdige verklaringen te voorkomen die de eerste bemiddeling vergald hadden.
EnglishBut it would be a tragedy if it was spoiled by one amendment, an amendment which exacerbated the known shortages of rare blood groups and plasma.
Maar het zou tragisch zijn als roet in het eten zou worden gegooid door één amendement waardoor de bekende tekorten aan zeldzame bloedgroepen en plasma nog groter zouden worden.
EnglishHe was given a special award in recognition of the fact that he continued the race even though it was quite clear that his chances of winning had been spoiled.
Deze atleet ontving een speciale prijs als waardering voor het feit dat hij door bleef lopen ook al was het duidelijk dat zijn kansen om de wedstrijd te winnen, verkeken waren.
EnglishI fear that unless there is a spectacular turn-around at the European summit in Brussels in March 1999, the European elections will be spoiled by a confrontation between national self-interests.
Ik vrees dat zonder spectaculaire ommekeer op de Europese top van Brussel in maart 1999 de Europese verkiezingen vervuild zullen worden door een confrontatie tussen nationale egoïsmen.

Synoniemen (Engels) voor "spoiled":

spoiled
English