"splendor" in het Nederlands

EN

"splendor" - vertaling Nederlands

EN

splendor {zelfstandig naamwoord}

volume_up
He will come to death...... an Image of the splendor of the kings of Men......
Hij zal sterven...... een toonbeeld van de luister van de koningen der Mensen...... in al zijn glorie, tot in de eeuwigheid.
In spite of all this splendor, the beginning was extremely frustrating.
Ondanks al deze pracht, was het begin zeer frustrerend.
It offers mystery, scientific insight and obviously splendor beyond compare, and the investigation of this system has enormous cosmic reach.
Het biedt mysterie, wetenschappelijk inzicht en uiteraard ongeziene pracht. ~~~ Het onderzoek van dit stelsel heeft een enorme kosmische reikwijdte.

Voorbeeldzinnen voor "splendor" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishIn spite of all this splendor, the beginning was extremely frustrating.
Ondanks al deze pracht, was het begin zeer frustrerend.
EnglishAnd they share this great splendor with a very large pig.
En ze delen deze grote weelde met een heel dik varken.
English"Behold me," the god of frenzied, inexhaustible love says, rising in bloody splendor, "Behold me."
"Aanschouw mij," aldus de god van uitzinnige, onuitputtelijke liefde. ~~~ Bloedrood en krachtig: "Aanschouw mij."
EnglishHe will come to death...... an Image of the splendor of the kings of Men......
Hij zal sterven...... een toonbeeld van de luister van de koningen der Mensen...... in al zijn glorie, tot in de eeuwigheid.
EnglishIt offers mystery, scientific insight and obviously splendor beyond compare, and the investigation of this system has enormous cosmic reach.
Het biedt mysterie, wetenschappelijk inzicht en uiteraard ongeziene pracht. ~~~ Het onderzoek van dit stelsel heeft een enorme kosmische reikwijdte.

Synoniemen (Engels) voor "splendor":

splendor