"spin-off" in het Nederlands

EN

"spin-off" - vertaling Nederlands

NL

"spin-off" - vertaling Engels

EN
EN

spin-off {zelfstandig naamwoord}

volume_up
Toen zetten we een spin-off-bedrijf op.
But potentially more important than this is the tremendous value of the spin-off technology that can come from this project.
Maar potentieel veel belangrijker dan dit is de enorme waarde van de spin-off-technologie die uit dit project kan komen.
I call not just for the Games but for the tourism spin-off to be managed and organised in such a way that every region of the UK will benefit.
Niet alleen de Spelen, maar ook de toeristische spin-off zou zodanig moeten worden beheerd en georganiseerd, dat elke regio binnen het VK er beter van wordt.
NL

spin-off {de}

volume_up
spin-off (ook: bijproduct)
Then we formed a spin-off company.
Maar potentieel veel belangrijker dan dit is de enorme waarde van de spin-off-technologie die uit dit project kan komen.
But potentially more important than this is the tremendous value of the spin-off technology that can come from this project.
Niet alleen de Spelen, maar ook de toeristische spin-off zou zodanig moeten worden beheerd en georganiseerd, dat elke regio binnen het VK er beter van wordt.
I call not just for the Games but for the tourism spin-off to be managed and organised in such a way that every region of the UK will benefit.

Voorbeeldzinnen voor "spin-off" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishAny such investment has a positive spin-off for everyone.
In die inspanningen zijn de positieve gevolgen voor allen gelegen.
EnglishThat may well have spin-off consequences for frontier states.
EnglishThis has a spin-off effect which boosts innovation.
Dat heeft een neveneffect dat innovatie bevordert.
EnglishBut potentially more important than this is the tremendous value of the spin-off technology that can come from this project.
Maar potentieel veel belangrijker dan dit is de enorme waarde van de spin-off-technologie die uit dit project kan komen.
EnglishThen we formed a spin-off company.
EnglishThe first is that all these technologies are just a spin-off of mainstream medical research that everybody wants to see happen.
De eerste is dat al deze technologieën gewoon een gevolg zijn van alledaags medisch onderzoek dat iedereen wil zien gebeuren.
EnglishI call not just for the Games but for the tourism spin-off to be managed and organised in such a way that every region of the UK will benefit.
Niet alleen de Spelen, maar ook de toeristische spin-off zou zodanig moeten worden beheerd en georganiseerd, dat elke regio binnen het VK er beter van wordt.
Englishreviewing, on the basis of sound economic considerations, the strategy of spin-off companies and, where appropriate, reintegrating services into the parent companies;
evaluatie, op basis van gezonde economische overwegingen, van de strategie van spin-off-bedrijven en voorzover nodig diensten opnieuw in de moederbedrijven integreren;
EnglishIn our future efforts to promote European cooperation, we need to stress the positive spin-off of the two major European projects: EMU and enlargement to the east.
Het is belangrijk om dit besef goed door te laten dringen, vooral in de landen waar sceptisch naar de EU gekeken wordt, zoals bijvoorbeeld Groot-Brittannië, Denemarken en Zweden.
EnglishPHS reviewing, on the basis of sound economic considerations, the strategy of spin-off companies and, where appropriate, reintegrating services into the parent company,
evalueren door PHS, op basis van gezonde economische overwegingen, van de strategie van spin-off-bedrijven en voorzover nodig diensten opnieuw in het moederbedrijf integreren;
EnglishA spin-off from these directives has been the development of support systems in most Member States and a continuation of the leading role of the EU in eco-technology.
Een uitvloeisel van deze richtlijnen is de ontwikkeling van ondersteuningssystemen in de meeste lidstaten en een voortzetting van de voortrekkersrol van de EU op het gebied van ecotechnologie.

Synoniemen (Engels) voor "spin-off":

spin-off

Vergelijkbare vertalingen voor "spin-off" in Nederlands

off voorzetsel
Dutch
spin zelfstandig naamwoord
to come off werkwoord
to put off werkwoord
to cut off werkwoord
to taper off werkwoord
to turn off werkwoord
to take off werkwoord
to wipe off werkwoord