EN

spin {zelfstandig naamwoord}

volume_up
1. algemeen
2. "physics", natuurkunde
spin
volume_up
spin {de} (kwantummechanica)
The combination of spin, on the one hand, and the Internet on the other.
De combinatie van spin aan de ene kant, en het Internet aan de andere kant.
We're going to move even further down, and go to one single electron spin.
We gaan nog weer verder, naar één enkele elektronen spin.
I have no doubt there would be positive spin-offs for EU-US cooperation.
Ik twijfel er niet aan dat er voor de Europees-Amerikaanse samenwerking positieve spin-offs zullen zijn.
NL

spin {de}

volume_up
1. dierkunde
Ragsoorten van eenzelfde spin kunnen enorm verschillende herhalende sequenties hebben.
Silks made by the same spider can have dramatically different repeat sequences.
Hier is vreselijk ongedierte, een spintmijt, die webben maakt als een spin.
Here is a pest, devastating pest, a spider mite, because it does a lot of webbing like a spider.
Er is nogal wat variatie tussen de vezels die een individuele spin kan maken.
There's quite a bit of variation within the fibers that an individual spider can make.
2. "kwantummechanica", natuurkunde
spin
volume_up
spin {znw.} (physics)
De combinatie van spin aan de ene kant, en het Internet aan de andere kant.
The combination of spin, on the one hand, and the Internet on the other.
We gaan nog weer verder, naar één enkele elektronen spin.
We're going to move even further down, and go to one single electron spin.
Ik twijfel er niet aan dat er voor de Europees-Amerikaanse samenwerking positieve spin-offs zullen zijn.
I have no doubt there would be positive spin-offs for EU-US cooperation.
3. anatomie

Voorbeeldzinnen voor "spin" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishI'll try to spin a story about energy, and oil's a convenient starting place.
Ik probeer een verhaal over energie te spinnen, en olie is een handig beginpunt.
EnglishSo it's a little bit difficult from there to spin in some kind of positive conclusion.
Het is dus nogal moeilijk om hier een positieve conclusie aan vast te knopen.
EnglishThe agreement will have considerable industrial and economic spin-offs.
Deze overeenkomst zal grote gevolgen hebben op industrieel en economisch vlak.
EnglishThey will help us here on earth with energy and there will be spin-offs.
Dat zal helpen bij onze energiewinning hier op aarde en zal bijproducten opleveren.
EnglishAnd what I'm going to do is, I'm going to hold it here, and I'm going to spin it.
En wat ik ga doen is dat ik hem hier vasthoud, en rond laat draaien.
EnglishThe combination of spin, on the one hand, and the Internet on the other.
De combinatie van spin aan de ene kant, en het Internet aan de andere kant.
EnglishIt all adds up to a sorry story, Commissioner, and you cannot put a positive spin on it.
Dit is een trieste constatering, mevrouw de commissaris, die u ook niet goed kunt praten.
EnglishTo coin a phrase, the liberalising talk is 'all spin and no delivery '.
Het liberalisatiedebat is zogezegd " veel geschreeuw maar weinig wol ".
EnglishAnd, like Chief Seattle said, "We did not spin the web of life.
Zoals Opperhoofd Seattle zei: "Wij hebben niet het web van het leven gespind.
EnglishInevitably each Prime Minister puts his own spin on what summits achieve.
Uiteraard geeft iedere regeringsleider zijn of haar eigen draai aan wat er op een top is bereikt.
EnglishIt has a very interesting spin on the words you have actually written within your report.
Hij geeft een interessante draai aan de woorden in zijn verslag.
EnglishSo what I want to do is say to a future bug, "Spin me a thread.
Ik wil tegen een toekomstige microbe kunnen zeggen: "Spin me een draad.
EnglishIt's the interaction of both these magnets which makes this motor spin.
De interactie tussen deze twee magneten doet de motor draaien.
EnglishBut the Commission's spin goes a bit further than that.
Maar de Commissie doet nog meer om aan dit verhaal haar eigen draai te geven.
EnglishIf I spin this pulley, the small one's going to spin much faster.
Als ik deze katrol doe draaien, zal de kleine veel sneller draaien.
EnglishImagine if a team of physicists could stand inside of an atom and watch and hear electrons spin.
Stel je voor dat een team fysici in een atoom kan staan en elektronen ziet en hoort draaien.
English(Laughter) He can't spin a web anytime; he's got to pull his pants down first.
(Gelach) Hij kan niet om het even wanneer een web produceren; hij moet er zijn broek eerst voor uittrekken.
EnglishWe're going to move even further down, and go to one single electron spin.
We gaan nog weer verder, naar één enkele elektronen spin.
EnglishI have no doubt there would be positive spin-offs for EU-US cooperation.
Ik twijfel er niet aan dat er voor de Europees-Amerikaanse samenwerking positieve spin-offs zullen zijn.
EnglishIf you spin these rotors at the same speed, the robot hovers.
Als je die met dezelfde snelheid laat draaien, dan zweeft de robot.

Synoniemen (Engels) voor "spin":

spin
spin-off