"to spend time" in het Nederlands

EN

"to spend time" - vertaling Nederlands

EN

to spend time {werkwoord}

volume_up
to spend time (ook: to pass time)
volume_up
tijd doorbrengen {ww.}

Voorbeeldzinnen voor "to spend time" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishSome of you might be thinking, "That's a lot of time to spend playing games.
Sommigen onder jullie denken waarschijnlijk, "Dat is veel tijd om games te spelen."
EnglishAnd young chimpanzees spend a lot of time watching what their elders do.
Jonge chimpansees brengen veel tijd door met het kijken naar wat de ouderen doen.
EnglishWe identified three main points, which we simply must spend more time discussing.
We hebben kort samengevat drie punten gevonden waarover we het gewoon meer moeten hebben.
English"Tender" is another word I would love to spend some time resurrecting.
'Teder' is nog zo'n woord waaraan ik graag tijd zou besteden om te doen heropleven.
EnglishWe spend a lot of time talking about agriculture and structural funds.
We besteden veel tijd aan het praten over de landbouw en de structuurfondsen.
EnglishLet me spend a little time on two issues which have been the subject of your intense debate.
Ik wil nu kort ingaan op twee punten waarover u intensief gedebatteerd heeft.
EnglishThen they spend some time planning, organizing, they sketch and they lay out spaghetti.
Dan gaan ze plannen, organiseren. ~~~ Ze schetsen en monteren spaghetti.
EnglishAnd if you spend a lot of time in hospital, you'll see a lot of types of irrationalities.
Als je lang in het ziekenhuis ligt, zie je veel verschillende soorten irrationaliteit.
EnglishThe only shops in which I like to spend considerable time are small bookshops.
De enige winkels waar ik graag lang vertoef, zijn boekenwinkels.
EnglishI will not spend any time on this argument, as it is not of key importance, in my opinion.
Daaraan zal ik hier geen aandacht besteden, want ik vind het niet van al te groot belang.
EnglishAnd we don't have the answer to that yet, and we spend a lot of time trying to figure that out.
We hebben hier nog geen antwoord op en we zijn hard bezig dat uit te zoeken.
EnglishSo I first noticed this in a place I spend a lot of time -- my Facebook page.
Ik merkte het voor het eerst op in een plaats waar ik veel tijd besteed -- mijn Facebook-pagina.
EnglishThat means reviewing the length of time we spend on the contradictoire procedure.
Dat betekent dat de tijd die wij voor de contradictoire procedure uittrekken, herzien moet worden.
EnglishAnd I really spend a lot of time wondering, how much truth do we tell?
Ik breng een hoop tijd door met de vraag, hoeveel waarheid spreken we?
EnglishThis will then enable plenary to spend more time on more important matters.
Op die manier is de plenaire vergadering in staat meer tijd aan belangrijker zaken te besteden.
EnglishSo it would be foolish not to spend some time on it in today's sitting.
Het zou dan ook belachelijk zijn als wij daar in deze vergadering geen aandacht aan besteden.
EnglishTo spend time now assessing what happened would be a sterile exercise.
Het is zinloos op dit moment te willen beoordelen wat er gebeurd is.
EnglishUnfortunately, that means you've got to spend more time sorting through them.
Helaas betekent dat dat je langer bezig bent met selecteren.
EnglishI spend most of my time working in the dark; I'm used to that.
Ik werk het grootste deel van mijn tijd in het donker, ik ben het gewend.
EnglishOne can spend a long time thinking about where the roots of the problem are.
Over de oorsprong van het probleem kan men lang nadenken.

Vergelijkbare vertalingen voor "to spend time" in Nederlands

spend zelfstandig naamwoord
Dutch
time zelfstandig naamwoord
all the time bijwoord
for a long time bijwoord
on time bijvoeglijk naamwoord