"speedometer" in het Nederlands

EN

"speedometer" - vertaling Nederlands

EN

speedometer {zelfstandig naamwoord}

volume_up
Speedometers for two- or three-wheel motor vehicles
Snelheidsmeter van twee- of driewielige motorvoertuigen
In addition, the compulsory fitting of a speedometer in all these vehicles will yield economies of scale which will benefit consumers as well.
Bovendien zorgt het verplicht plaatsen van een snelheidsmeter in alle betrokken voertuigen voor een schaalvoordeel waarvan ook de consumenten van profiteren.

Voorbeeldzinnen voor "speedometer" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishIn addition, the compulsory fitting of a speedometer in all these vehicles will yield economies of scale which will benefit consumers as well.
Bovendien zorgt het verplicht plaatsen van een snelheidsmeter in alle betrokken voertuigen voor een schaalvoordeel waarvan ook de consumenten van profiteren.

Synoniemen (Engels) voor "speedometer":

speedometer