"to speed up" in het Nederlands

EN

"to speed up" - vertaling Nederlands

EN

to speed up {werkwoord}

volume_up
Certainly regulations and a fast-track procedure would help to speed up legislation.
Verordeningen en een versnelde procedure zouden het wetgevingsproces zeker versnellen.
This would facilitate and speed up enlargement of the Union.
Dit zal de uitbreiding van de Unie vergemakkelijken en versnellen.
We are also trying speed up our assistance and make it more effective.
We trachten verder onze hulp wat te versnellen en doeltreffender te maken.
to speed up (ook: to advance)
The pressure to reduce costs will speed up concentration.
De noodzakelijke kostenverlaging zal concentratie bespoedigen.
The Interim Agreement may nonetheless help to speed up evolution for the better.
Het interim-akkoord evenwel kan de evolutie ten goede helpen bespoedigen.
What could we do to speed up this process in the short and medium term?
Wat kunnen wij doen om dit proces op de korte en de middellange termijn te bespoedigen?
to speed up (ook: to accelerate)

Voorbeeldzinnen voor "to speed up" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThe computer tells you how to drive -- turn left, turn right, speed up, stop.
De computer vertelt je hoe je moet rijden - linksaf, rechtsaf, versnellen, stoppen.
EnglishThe Interim Agreement may nonetheless help to speed up evolution for the better.
Het interim-akkoord evenwel kan de evolutie ten goede helpen bespoedigen.
EnglishWe need to speed up the rate of development of the electronic learning sector.
Wij moeten meer vaart zetten achter de ontwikkeling van het computerleren.
EnglishDM: I can speed up the whole sequence by tilting the tempo one way or the other.
DM: Ik kan het geheel versnellen door het kantelen van het tempo blokje.
EnglishCertainly regulations and a fast-track procedure would help to speed up legislation.
Verordeningen en een versnelde procedure zouden het wetgevingsproces zeker versnellen.
EnglishOur primary objective is to do everything we can to bring it up to speed.
We moeten juist al het mogelijke ondernemen om wat ontbreekt aan te vullen.
EnglishWhat is required is a new impetus to speed up the cooperation process.
Er zijn dan ook nieuwe impulsen nodig om vaart te brengen in de samenwerking.
EnglishShe claimed that this would speed up the democratisation process in Turkey.
Zij heeft gezegd dat het democratiseringsproces in Turkije daardoor sneller zal verlopen.
EnglishIt was decided in Lisbon to speed up the liberalisation of postal services.
In Lissabon werd besloten dat de liberalisering van de postdiensten moest worden versneld.
EnglishWe were a little impatient so we wanted to sort of speed things up a bit.
Daarvoor waren we een beetje te ongeduldig dus wilden we de zaken een beetje versnellen.
EnglishEach of the persons involved needed time to prepare and get up to speed.
Al deze actoren hebben tijd nodig gehad om zich daarop voor te bereiden.
EnglishWe are also trying speed up our assistance and make it more effective.
We trachten verder onze hulp wat te versnellen en doeltreffender te maken.
EnglishWe need the Council and Parliament to speed up the adoption of simplification proposals.
De Raad en het Parlement moeten de aanneming van vereenvoudigingsvoorstellen versnellen.
EnglishWhat could we do to speed up this process in the short and medium term?
Wat kunnen wij doen om dit proces op de korte en de middellange termijn te bespoedigen?
EnglishAnd third, the European Committee on Standardization has been called upon to speed up its work.
En ten derde: de Europese Commissie voor normalisatie moet haar werk sneller doen.
EnglishI am more inclined to detect an encouragement to speed up the programme.
Ik bespeur eerder een aansporing om dat programma verder te versnellen.
EnglishHence the express appeal to FIFA to speed up the implementation of this code.
Vandaar de uitdrukkelijke oproep aan de FIFA om haast te maken met de uitvoering van deze code.
EnglishI urge this House and the Council to speed up their work on this plan.
Ik nodig het Parlement en de Raad derhalve uit vaart achter hun werkzaamheden te zetten.
EnglishIt is they that set the pace, and we do what we can to speed things up.
Zij zijn het die het tempo bepalen, en wij doen wat we kunnen om dat tempo te versnellen.
EnglishThe Commission is currently trying to simplify and speed up its own procedures.
De Commissie doet momenteel haar best om de procedures intern te vereenvoudigen en te versnellen.

Vergelijkbare vertalingen voor "to speed up" in Nederlands

speed zelfstandig naamwoord
up bijvoeglijk naamwoord
up bijwoord
up voorzetsel
Dutch