"speed of light" in het Nederlands

EN

"speed of light" - vertaling Nederlands

EN

speed of light {zelfstandig naamwoord}

volume_up
speed of light
It's a machine that will send particles around a tunnel, opposite directions, near the speed of light.
Het is een machine die deeltjes rond zal sturen in een tunnel, in tegengestelde richting, bijna op lichtsnelheid.
What we do is we accelerate protons -- so, hydrogen nuclei -- around 99.999999 percent the speed of light. ~~~ Right?
Wat we doen is protonen versnellen -- waterstofkernen dus -- tot ongeveer 99.999999 procent van de lichtsnelheid.
Moving to the other end of the scale, our ancestors never had to navigate through the cosmos at speeds close to the speed of light.
Aan het andere uiteinde van de schaal zien we dat onze voorouders nooit door de kosmos bewogen met bijna de lichtsnelheid.

Voorbeeldzinnen voor "speed of light" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishHow many eighth graders do you know of who have measured the speed of light?
Hoeveel 14-jarigen ken je die de snelheid van het licht hebben gemeten?
EnglishThey can just pass through the room very quickly, essentially at the speed of light.
Zij kunnen zich erg snel door de kamer bewegen, min of meer met de snelheid van het licht.
EnglishAt the end of their lives, they're going around each other very near the speed of light.
Aan het eind van hun leven gaan ze , om elkaar heendraaien met bijna de snelheid van het licht.
EnglishAnd they travel out into the cosmos at the speed of light.
En deze golven reizen de kosmos in met de snelheid van het licht.
EnglishSo, next time, maybe, I'll measure the speed of light!
Dus volgende keer zal ik misschien de snelheid van het licht meten.
EnglishHe said Santa would have to fly faster than the speed of light...... to get to every house in one night.
Hij zei dat de Kerstman sneller dan het licht moet vliegen, om alle huizen te bezoeken in één nacht.
EnglishIt's a machine that will send particles around a tunnel, opposite directions, near the speed of light.
Het is een machine die deeltjes rond zal sturen in een tunnel, in tegengestelde richting, bijna op lichtsnelheid.
EnglishI'd love to measure the speed of light here.
Ik zou hier heel graag de snelheid van het licht meten.
EnglishWhat we do is we accelerate protons -- so, hydrogen nuclei -- around 99.999999 percent the speed of light. ~~~ Right?
Wat we doen is protonen versnellen -- waterstofkernen dus -- tot ongeveer 99.999999 procent van de lichtsnelheid.
EnglishBut, probably -- one of my students, Ariel [unclear], said, "Could we measure the speed of light using the wave equation?"
Een van mijn studenten, Ariel, zei: "Kunnen we de snelheid van het licht meten aan de hand van de golfvergelijking?"
EnglishMoving to the other end of the scale, our ancestors never had to navigate through the cosmos at speeds close to the speed of light.
Aan het andere uiteinde van de schaal zien we dat onze voorouders nooit door de kosmos bewogen met bijna de lichtsnelheid.
EnglishI was all set to do it and I was thinking, "Aw man," I was just going to impose upon the powers that be, and measure the speed of light.
EnglishEuropa is so far away that even at the speed of light, it would take more than an hour for the command just to reach the vehicle.
Europa is zo ver weg dat het zelfs met de snelheid van het licht meer dan een uur zou duren voor de missieleiding de robot kan bereiken.
EnglishUnfortunately, however, in a world that is changing at the speed of light and in which interdependence is paramount, one factor remains constant.
De wereld zit in een stroomversnelling, de onderlinge afhankelijkheid wordt steeds groter, maar de Europese burgers zijn ongerust.
EnglishMy students in El Cerrito -- with my help, of course, and with the help of a very beat up oscilloscope -- measured the speed of light.
Mijn studenten in El Cerrito -- met mijn hulp natuurlijk, en met de hulp van een brakke oscilloscoop -- hebben de snelheid van het licht gemeten.
EnglishAnd surely, the space around us is ringing after traveling maybe a million light years, or a million years, at the speed of light to get to us.
En de ruimte om ons heen, weergalmt die fusie na een reis van misschien wel een miljoen lichtjaar, ofwel een miljoen jaar tegen lichtsnelheid.
English(Laughter) You probably think the electrons in an electric wire move instantaneously down a wire, don't you, at the speed of light when you turn the light on.
(Gelach) Je denkt waarschijnlijk dat de elektronen door een elektrische draad vliegen met de snelheid van het licht wanneer je het licht aandoet.

Synoniemen (Engels) voor "speed of light":

speed of light

Vergelijkbare vertalingen voor "speed of light" in Nederlands

of voorzetsel
speed zelfstandig naamwoord
light bijvoeglijk naamwoord
light zelfstandig naamwoord