EN

speed {zelfstandig naamwoord}

volume_up
1. algemeen
The Commission acted at an unprecedented speed after the Erika accident.
De Commissie heeft met ongekende snelheid actie ondernomen na de ramp met de Erika.
We want speed in the package that pertains to the Posting of Workers directives.
Wij willen snelheid in het pakket dat over uitzendrichtlijnen gaat.
And while there's no substitute for speed, maneuverability is a very close second.
Hoewel snelheid primeert, is wendbaarheid een zeer goede tweede.
speed (ook: pace, tempo)
Especially in the USA, where biotechnology is developing at break-neck speed.
Vooral in de Verenigde Staten waar de biotechnologie zich in een bliksemsnel tempo ontwikkelt.
What analysis has it made of the necessary or desirable speed of globalization?
Welke analyse heeft het van het noodzakelijke of wenselijke tempo van de mondialisering gemaakt?
Nevertheless, I think that we must radically increase our speed.
Ik denk dat we er verstandig aan doen ons tempo aanzienlijk op te voeren.
It is a train that we find difficult to keep running at speed.
Het is een trein waar we moeilijk de vaart in kunnen houden.
The political debate in Europe is therefore gathering speed.
Het Europese politieke debat krijgt dus meer vaart.
We need to speed up the rate of development of the electronic learning sector.
Wij moeten meer vaart zetten achter de ontwikkeling van het computerleren.
The Council of Ministers has called for speed and decisiveness.
De Raad van ministers heeft gevraagd spoed en besluitvaardigheid te betrachten.
I should like to echo the words of Mrs Theato and call for speed.
Ik wil me aansluiten bij de woorden van mevrouw Theato en aandringen op spoed.
This must be improved with all speed, as must cooperation with the national control organisations.
Daar moet met spoed verbetering in komen, evenals in de samenwerking met de nationale controle-instanties.
He's working his way back to this speed freak right here.
Hij zoekt zijn weg naar deze speed freak hier.
So these two devices, DriveGrip and SpeedStrip, are very effective.
Deze twee apparaten, DriveGrip en SpeedStrip, zijn zeer effectief.
And of course, we used to date and now we speed date.
En natuurlijk, vroeger deden we aan daten en nu doen we aan speed-dating.
That's two thousand cycles per second -- "yes, I'm chicken" -- so two kilocycles was slow speed.
Dat is tweeduizend cycli per seconde -- "Ja, ik ben een watje" - dus twee kilocycles was een traag toerental.
2. "car"
speed (ook: rpm)
NL

speed {de}

volume_up
Hij zoekt zijn weg naar deze speed freak hier.
He's working his way back to this speed freak right here.
Deze twee apparaten, DriveGrip en SpeedStrip, zijn zeer effectief.
So these two devices, DriveGrip and SpeedStrip, are very effective.
En natuurlijk, vroeger deden we aan daten en nu doen we aan speed-dating.
And of course, we used to date and now we speed date.

Voorbeeldzinnen voor "speed" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishAnd one day, a vessel not unlike this will probably break the world speed record.
Op een dag zal zo'n soort boot waarschijnlijk het wereldsnelheidsrecord breken.
EnglishAnd surely a speed limitation device is the most harmless thing one could ask for.
En daarbij is een snelheidsbegrenzer nog het onschuldigste wat je kunt verlangen.
EnglishThese two new airplanes are the same speed as the DC8 that was done in 1958.
Deze twee nieuwe vliegtuigen zijn even snel als de DC8 die in 1958 werd gemaakt.
EnglishIt is enough to imagine a road on which vehicles are maintaining the same speed.
Op een weg waar alle voertuigen dezelfde snelheid hebben, loopt het verkeer soepeler.
EnglishThe development of high-speed trains has to be welcomed; it should not be stopped.
De ontwikkeling van hogesnelheidstreinen moet worden toegejuicht en niet belemmerd.
EnglishParliament and the EU as a whole must give aid, actively and with all speed.
Het Europees Parlement en de EU als geheel moeten actief en snel te hulp schieten.
EnglishThe computer tells you how to drive -- turn left, turn right, speed up, stop.
De computer vertelt je hoe je moet rijden - linksaf, rechtsaf, versnellen, stoppen.
EnglishTogether we had just broken the world speed record for a trek to the South Pole.
Samen hadden we het wereldrecord gebroken voor een tocht naar de zuidpool.
EnglishKorea built the first nationwide high-speed information network in the world.
Korea heeft het eerste landelijke hogesnelheidsinformatienetwerk ter wereld opgezet.
EnglishIn fact, the neocortex in the human brain is evolving at an enormous speed.
In feite ontwikkelt de neocortex van het menselijk brein zich met enorme snelheid.
EnglishThere are four high speed trains from the Netherlands to Paris alone every day.
Alleen al vanuit Nederland vertrekken dagelijks vier hogesnelheidstreinen naar Parijs.
EnglishThe Interim Agreement may nonetheless help to speed up evolution for the better.
Het interim-akkoord evenwel kan de evolutie ten goede helpen bespoedigen.
EnglishI can assure you that we are working on the preparation of the proposal with all speed.
Ik kan u verzekeren dat wij ijverig werken aan de voorbereiding van het voorstel.
EnglishWe need to speed up the rate of development of the electronic learning sector.
Wij moeten meer vaart zetten achter de ontwikkeling van het computerleren.
EnglishThis is a radar speed detector that was developed from a Hot Wheels toy.
Dit is een radar-snelheidsdetector, ontwikkeld op basis van Hotwheels-speelgoed.
EnglishDM: I can speed up the whole sequence by tilting the tempo one way or the other.
DM: Ik kan het geheel versnellen door het kantelen van het tempo blokje.
EnglishFourthly, we want to curb speed and introduce more 20-miles-per-hour limits.
Ten vierde willen we de snelheid beperken en meer 30 km/uur-zones instellen.
EnglishHowever, we must not allow speed to compromise the search for excellence.
Toch moet snelheid niet in de weg staan van het zoeken naar de hoogste normen.
EnglishSo if you look at the little script here, the speed is always going to be 30.
Als jullie dus kijken naar dit script, dan zal de snelheid altijd 30 zijn.
EnglishIt used to be known as the 'two speed ' Europe and is now referred to as the 'hard core '.
De versterkte samenwerking is een uitvoerig besproken, maar omstreden vraagstuk.