"spectacles" in het Nederlands

EN

"spectacles" - vertaling Nederlands

NL
EN

spectacles {zelfstandig naamwoord}

volume_up
spectacles
Mr Gollnisch and I perhaps look at the world through different spectacles.
De heer Gollnisch en ik bekijken de wereld waarschijnlijk niet door dezelfde bril.
The Committee on Legal Affairs looks at this issue through legal spectacles, as you would expect.
Zoals te verwachten viel bekijkt de Juridische Commissie deze zaak door een juridische bril.
Let us set aside our national spectacles.
We mogen dit niet door een nationale bril bekijken.

Voorbeeldzinnen voor "spectacles" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishMr Gollnisch and I perhaps look at the world through different spectacles.
De heer Gollnisch en ik bekijken de wereld waarschijnlijk niet door dezelfde bril.
EnglishThe Committee on Legal Affairs looks at this issue through legal spectacles, as you would expect.
Zoals te verwachten viel bekijkt de Juridische Commissie deze zaak door een juridische bril.
EnglishEven the wearing of spectacles put your life at risk, and higher education meant that you were doomed.
Alleen al het dragen van een bril was levensgevaarlijk, laat staat het hebben van een hogeronderwijsdiploma.
EnglishLet us set aside our national spectacles.
We mogen dit niet door een nationale bril bekijken.
EnglishTo make my position clear, I feel there should be no more disgraceful spectacles such as the one that took place at Olano.
Voor de duidelijkheid voeg ik hieraan toe dat gênante situaties zoals het gedoe met Olano voorgoed tot het verleden zullen behoren.
EnglishParliament does not seem to understand that such spectacles and resolutions only diminish our credibility still further, which I seriously regret.
Het Parlement lijkt niet te begrijpen dat dergelijke vertoningen en oplossingen onze geloofwaardigheid nog verder aantasten, wat ik ten zeerste betreur.
EnglishSo if we cannot see life through rose-coloured spectacles, we will at least be able to make smoke rings, for dreams are sometimes a source of wisdom.
Waarschijnlijk zullen wij de Europese sterren nooit roze zien worden, maar wij kunnen wel al rokende kringetjes blazen en dromen en, u weet, dromen is soms een bron van filosofie.
EnglishThis would amount to looking at the world through rose-tinted spectacles, because what matters to the public is not core inflation but inflation including energy and food prices.
Als dat zou gebeuren, wordt de situatie te rooskleurig voorgesteld, want de burgers hebben geen last van die kerninflatie, maar van de inflatie die ook energie- en levensmiddelenprijzen omvat.

Synoniemen (Engels) voor "spectacles":

spectacles